Kampanjat

Vuosikymmenten aikana toteutetut lukuisat ympäristökampanjamme ovat aktivoineet tuhansia asukkaita ja maanomistajia ympäristötyöhön. Toteutamme kampanjoita ja teemavuosia myös yhteistyössä monien muiden organisaatioiden kanssa.

Maisemakavely Leena LK

Luontotekoja-kampanja 2022-2024

Viimeisimmän uhanalaisluokituksen mukaan Suomessa elävistä eliölajeista joka yhdeksäs on uhanalainen. Tieto oli pysäyttävä. Jotta luonnon köyhtymiskehitys saadaan pysäytettyä, tarvitaan meiltä kaikilta tekoja. Viimeisen 70 vuoden aikana Suomesta on hävinnyt merkittävä osa perinnebiotoopeista, eli perinteisen maataloustuotannon synnyttämistä niityistä, hakamaista ja metsälaitumista. Samalla on vaarassa hävitä osa suomalaista kulttuurihistoriaa, monimuotoista maalaismaisemaa ja luonnon monimuotoisuutta.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan meidän kaikkien panosta. Maa- ja kotitalousnaiset kampanjoivat lumon puolesta vuosina 2022-2024. Vuoden 2022 erityisaiheena on laidunnukseen kannustaminen ja laidunnuksen monimuotoisen merkityksen esille tuominen. Vuonna 2023 teemana ovat niityt ja uusympäristöt ja vuonna 2024 keskitymme peltojen lumoon.

Kampanjaan voi tutustua Maa- ja kotitalousnaisten Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja kotisivuilla koko vuoden ajan. Kampanjassa esitellään myös kummitiloja, kummieläimiä ja monia mielenkiintoisia laiduntarinoita ympäri Suomen. Haastamme teidät kaikki tekemään luontotekoja.  #luontotekoja -kampanjaamme voi seurata myös kampanjan blogeissa

Viirinkylä, vuoden maisemateko 2021

'Luontotekoja' vuoden 2023 maisemateko -kilpailu 

Maisemateolla voi nostaa esille paikallisen ympäristön arvoja, historiaa ja ominaispiirteitä, lisätä yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä myös tuleville sukupolville.

Tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, yhdistys, yhteisö, talkooporukka tai muu taho. Kilpailussa palkitaan alueellisia maisematekoja sekä myönnetään valtakunnallinen tunnustus. Vuoden maisemateko -kilpailu järjestetään nyt jo kahdeksannen kerran. Kilpailu käynnistyy helmikuussa 2023. Seuraa ilmoituksia maajakotitalousnaiset.fi -kotisivuilla sekä järjestön somekanavilla.

Aiemmin valtakunnallisen tunnustuksen ovat saaneet: 

Muita kampanjoitamme