Kampanjat

Vuosikymmenten aikana toteutetut lukuisat ympäristökampanjamme ovat aktivoineet tuhansia asukkaita ja maanomistajia ympäristötyöhön. Toteutamme kampanjoita ja teemavuosia myös yhteistyössä monien muiden organisaatioiden kanssa.

Luontotekoja-kampanja 2022-2024

Viimeisimmän uhanalaisluokituksen mukaan Suomessa elävistä eliölajeista joka yhdeksäs on uhanalainen. Tieto oli pysäyttävä. Jotta luonnon köyhtymiskehitys saadaan pysäytettyä, tarvitaan meiltä kaikilta tekoja. Viimeisen 70 vuoden aikana Suomesta on hävinnyt merkittävä osa perinnebiotoopeista, eli perinteisen maataloustuotannon synnyttämistä niityistä, hakamaista ja metsälaitumista. Samalla on vaarassa hävitä osa suomalaista kulttuurihistoriaa, monimuotoista maalaismaisemaa ja luonnon monimuotoisuutta.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan meidän kaikkien panosta. Maa- ja kotitalousnaiset kampanjoivat lumon puolesta vuosina 2022-2024. Vuoden 2022 erityisaiheena on laidunnukseen kannustaminen ja laidunnuksen monimuotoisen merkityksen esille tuominen. Vuonna 2023 teemana ovat niityt ja uusympäristöt ja vuonna 2024 keskitymme peltojen lumoon.

Kampanjaan voi tutustua Maa- ja kotitalousnaisten Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja kotisivuilla koko vuoden ajan. Kampanjassa esitellään myös kummitiloja, kummieläimiä ja monia mielenkiintoisia laiduntarinoita ympäri Suomen. Haastamme teidät kaikki tekemään luontotekoja.  #luontotekoja -kampanjaamme voi seurata myös kampanjan blogeissa

Rovaniemen Viirinkylä voitti vuoden maisemateko -kilpailun vuonna 2021. Kuva Viirin kyläyhdistys.
Rovaniemen Viirinkylä voitti vuoden maisemateko -kilpailun vuonna 2021. Kuva Viirin kyläyhdistys.

'Luontotekoja' vuoden 2023 maisemateko -kilpailu 

Perustitteko niityn, kitkittekö haitallisia vieraslajeja, kunnostitteko kosteikkoa tai raivasitteko ja avasitteko kylämaisemaa? Juuri teidän tekonne voi olla vuoden maisemateko!

Maisemateolla voi nostaa esille paikallisen ympäristön arvoja, historiaa ja ominaispiirteitä, lisätä yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä myös tuleville sukupolville.

Tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, yhdistys, yhteisö, talkooporukka tai muu taho. Kilpailussa palkitaan alueellisia maisematekoja sekä myönnetään valtakunnallinen tunnustus. Vuoden maisemateko -kilpailu järjestetään nyt jo kahdeksannen kerran. 

Kilpailuun osallistuva maisemateko voi olla esimerkiksi:

 • kunnostettu rakennus tai rakenne tai esim. luontopolku
 • hoidettu niitty tai maisemapelto
 • vieraslajien kitkentä-, niitto- tai raivauskohde
 • kunnostettu maisema, piha-alue tai muu ympäristökohde
 • maisemaraivauskohde
 • hoidettu ja kunnostettu kosteikko tai ranta-alue
 • laadittu ympäristönäyttely tai esitys

Teko voi siis olla pieni tai laaja miltä tahansa maiseman- ja luonnonhoidon alalta.

Osallistukaa kilpailuun 

 • kilpailuaika päättyy 30.9.2023
 • alueelliset maisemateot valitaan lokakuussa 2023
 • valtakunnallinen voittaja julkistetaan joulukuussa 2023.
 • kilpailuun pääsee mukaan täyttämällä tiedot täällä: Maisemateko 2023 ehdotukseni

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa.

Tämän vuotinen maisemateko-kilpailu järjestetään osana MKN Maiseman kolmevuotista Luontotekoja-kampanjaa. Kampanjalla halutaan korostaa, että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan meidän kaikkien panosta. Luontotekoja-kampanja vuoden 2023 eritysteemana ovat niityt ja uusympäristöt.

Aiemmin valtakunnallisen tunnustuksen ovat saaneet: 

Muita kampanjoitamme