Hygieniaosaaminen

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruokaa osattaisiin käsitellä turvallisesti.

Uuni juusto

Lue lisää hygieniaosaamisesta