Tuotteistus ja palvelumuotoilu

Kulttuuriympäristön ja -perinnön tuotteistamisessa kehitetään yrityksen arvotekijöistä myytäviä palveluja.

Maisemakavely

Arvokkaat kulttuuriympäristöt ja -maisemat voivat olla merkittävä osa yrityksen menestystarinaa. Autamme yrityksiä kehittämään kulttuuriympäristöstä, maisemasta ja kulttuuriperinnöstä kestäviä ja laadukkaita maisematuotteita. 

Vahvuutemme on

  • kulttuuri- ja luontoarvojen tunnistamisessa,
  • tarinallistamisessa, 
  • palvelumuotoilussa,
  • tuotetestauksessa sekä
  • yrittäjien välisten yhteistyöverkostojen rakentamisessa.