Vuoden maisemateko 2016 -tunnustus Saarijärven Koskenkylä-Lehtolaan

2 min lukuaika

Uutinen

Kyläläiset Saarijärvellä ovat viiden vuoden ajan kunnostaneet Iso-Löytänän ja Saarijärven vesireitin vä

Romahtamaisillaan oleva venekoppeli ennen kunnostusta, vapaaehtoiset kunnostetun koppelin edessä kesällä 2016. Kuvat Hanna Kaihlajärvi

Koskenkylän-Lehtolan kyläläiset Saarijärvellä Keski-Suomessa ovat viiden vuoden ajan kunnostaneet Iso-Löytänän ja Saarijärven vesireitin välistä aluetta. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus myönsi kyläläisille Vuoden maisemateko -tunnustuksen pitkäjänteisestä ja monipuolisesta kulttuurimaiseman hoidosta.

Toimenpiteet ovat kattaneet mm. rakennuskunnostuksia, raivauksia, kosteikonhoitoa sekä laidunnusta ja ne on toteutettu talkoilla, maanomistajien omalla työllä sekä luonnonhoitotuilla.

”Hoitotyö on ollut suunnitelmallista, ja siinä on hyödynnetty hyvin myös käytettävissä olevia tukimuotoja ja talkoiden voimaa – yksittäisten maanomistajien ja viljelijöiden panosta unohtamatta. Myös hoidon jatkuvuus on suunniteltu hyvin”, kiittelee kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.

Kyläläisten aktiivisuuden ansiosta Koskenkylän-Lehtolan näkymät ovat avautuneet, linnusto ja muu luontolajisto monipuolistuneet, yleinen viihtyisyys ja virkistysmahdollisuudet parantuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt. Maisematyöt ovat lisänneet alueen kulttuuriperintö- ja maisema-arvoja.

Romahtamispisteessä oleva venekoppeli

Kunnostettu venekoppeli

Tunnustus kulttuurimaiseman hoidosta

Vuoden maisemateko valittiin nyt toisen kerran. Kilpailuun tuli lähes 50 ehdotusta, joista valittiin 13 alueellista maisematekoa. Näistä alueellisista voittajista valittiin valtakunnallinen Vuoden 2016 maisemateko.

Vuoden maisemateko -kilpailulla Maa- ja kotitalousnaiset haluaa nostaa esiin kulttuurimaisemasta huolehtivien yksittäisten henkilöiden, yhdistysten, talkoolaisten ja muiden toimijoiden tärkeää työtä. Maaseudun kulttuurimaisemien säilyminen vaatii pitkäjänteistä hoitoa ja yhteistä sitoutumista asiaan. Kilpailulla halutaan muistuttaa, että hoidettu maisema lisää alueen vetovoimaisuutta, vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa ihmisten viihtyisyyttä.

Alueelliset Vuoden maisemateot

 • Etelä-Karjala: Ruokolahden Leijonarannan taloyhtiön kerrostalopihan kunnostus talkootyönä
 • Etelä-Pohjanmaa: Rämälän kylätalon pihapiirin kunnostus, Rämälän kyläseura ry, Ähtäri
 • Etelä-Savo: Iso-Pappilan pihamiljöön kunnostus, Mäntyharjun kirkonkylän kylätoimikunta
 • Kainuu: Ikolan pappilamiljöön kunnostus, Kuhmon seurakunta
 • Kanta-Häme: Hattulan Ihalemmentien kulttuurimaiseman kunnostus
 • Keski-Suomi: Iso-Löytänän ja Saarijärven välisen vesireitin kunnostus, Koskenkylän-Lehtolan kylä
 • Kymenlaakso: Karralan kotiseututalon kunnostus, Karrala-toimikunta, Iitti
 • Pirkanmaa: Missä on meidän voimalaitos - Kokemäenjoki esiin, Keikyän Perikunta, Sastamala
 • Pohjois-Karjala: Vaara-Karjalalle tyypillisen maisemakuvan avaaminen Nurmeksen Kohtavaaralla, Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry
 • Pohjois-Pohjanmaa: Kurkelanjärven kosteikon ja Ala-Kurkelan rantalaitumen kunnostus, Pyhäntä, Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura.
 • Pohjois-Savo: Kylän yhteisen kokoontumispaikan ja urheilukentän kunnostaminen, Pelonniementien kyläyhdistys ry
 • Päijät-Häme: Padasjoen Padasjoen Seitniemen Alijärven rannan maisemanhoito, Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan kyläyhdistys ry
 • Varsinais-Suomi: Vaskion koulun lähialueen risteyksen maiseman avaaminen liikenneturvallisuuden lisäämiseksi, Waskio-Seura ry

Lisätietoa

Hanna Kaihlajärvi
Koskekylä-Lehtolan asukkaat
puh. 040 563 5431
hanna.kaihlajarvi@jamk.fi

Leena Lahdenvesi-Korhonen
Kehitysjohtaja, maaseutumaisema ja luonnonhoito
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
puh. 040 523 5133
leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi