Lenholman haka voitti Vuoden 2020 maisemateko -kilpailun

3 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Arvokas perinnebiotooppi Lenholman haka on luonnon monimuotoisuuden puolesta poikkeuksellisen merkittävä.

Lenholman haka. Kuva Riitta-Liisa Pettersson

Lenholman haka Paraisilla vei voiton Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä valtakunnallisessa Niityn lumo - Vuoden maisemateko -kilpailussa.

Maisematekokilpailun teema ”Niityn lumo” kannusti suomalaisia hoitamaan ja edistämään erilaisten niittyjen monimuotoisuutta. Kilpailun raati nosti Lenholman haan voittajaksi 17 maakunnallisen tunnuksen saaneista teoista.

Saariston Rengastien varrella sijaitsevan Lenholman haan perinnemaisema muodostuu monimuotoisesta ja mosaiikkimaisesta laidunalueesta, jossa erilaiset niittykuviot ja hakamaat vuorottelevat. 31 hehtaarin laajuinen alue on yksityistä luonnonsuojelualuetta, joka tarjoaa suojan monille uhanalaisille lajeille.

“Lenholman haka on luonnon monimuotoisuuden puolesta poikkeuksellisen merkittävä. Monimuotoinen laidunalue on myös maisemallisesti arvokas kokonaisuus ja helposti suuren yleisön saavutettavissa. Sillä on tärkeä virkistysarvo”, kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta perustelee raadin päätöstä. ”Lisäksi arvostamme pitkään jatkunutta laidunnusta, jolla tuetaan luonnon monimuotoisuutta, säilytetään suomalaista kulttuuriympäristöä ja hillitään ravinteiden pääsyä veteen.”

Raatiin teki vaikutuksen myös pitkäjänteinen, eri tahojen välinen yhteistyö ja yhteisöllisyys.

”Hienoa, että pitkän linjan maisemanhoito ja yhteisöllinen työ luonnon suojelemiseksi huomioidaan tällaisella palkinnolla”, alueen hoidosta vastaava Niklas Reuter iloitsee.

Hän painottaa, että Reuterin suvun lisäksi alueen kehittämisessä on mukana useita tahoja. Metsähallitus on aikanaan perustanut alueelle luontopolun sekä lintutornin ja hoitaa alueella sijaitsevaa lehtojen suojelualuetta. Paikallisten rooli alueen hoidossa on merkittävä.

”Paraislaiset Runa-Britt ja Thomas Willberg tuovat parikymmenpäisen nautakarjansa ja Markus Karlsson lampaansa laiduntamaan alueelle. Paraisten Luonnonsuojeluyhdistyksen aktiivit osallistuvat talkoisiin ja Ammattiopisto Livian luonto- ja ympäristöalan opiskelijat huolehtivat, että niityt pysyvät avoimina. Suomen Talousseuran maisema- ja ympäristöasiantuntija Riitta-Liisa Petterssonin jatkuva tuki ja hoitosuositukset ovat vuosien mittaan olleet meille hyvin arvokkaita”, Reuter kertoo.

109 ehdotusta - kunniamaininta Koskelan luomumaitotilalle

Vuoden maisemateko -kilpailuun kertyi yhteensä 109 ehdotusta. Suurin määrä, 32 prosenttia, oli pihaniittyjä. Lisäksi kilpailuun ilmoitettiin rantaniittyjä, monilajisia tienpientareita, uusniittyjä ja monilajisiksi kehitettyjä entisiä peltoja. Inventoitujen arvokkaiden perinnebiotooppien osuus oli 28 prosenttia.

”Oli ilahduttavaa, että osallistujia oli paljon. Kilpailu oli hyvin kovatasoinen. Vaikuttavia kohteita oli runsaasti, ja ne olivat hienoja hyvin eri tavalla”, Lahdenvesi-Korhonen summaa raadin mietteet.

Vaikka voittaja ratkesi helposti, halusi raati nostaa esiin myös yksittäisten ihmisten ja tilojen arvokkaan työn niittyjen hyväksi. Raati myönsi kunnianmaininnan Koskelan luomumaitotilalle Sulkavalla.

”Nautakarjan laidunnus on erityisen tehokasta monimuotoisuuden näkökulmasta. Sisä-Suomessa nautakarjalaidunnus on kuitenkin vähissä pienialaisilla kohteilla. Koskelan luomumaitotila pitää huolen laidunmaiden säilymisestä omalla työllään”, Lahdenvesi-Korhonen sanoo.

Alueelliset vuoden maisemateot

Etelä-Karjala:

Pappilanpellon puiston, Vilho Petter Nenosen puiston, Skinnarlan kosteikon ja Marssitien rantaniityn uusien niittyjen pilottikohteet, Lappeenranta

Etelä-Pohjanmaa:

Pappilanmäen museoalue

Etelä-Savo:

Koskelan luomumaitotilan laitumet, Sulkava

Kainuu:

Naapurinvaaran niityt

Kanta-Häme:

Honkalanrannan luonnonsuojelualue

Keski-Pohjanmaa:

Merenrantaniityt Kalajoella

Keski-Suomi:

Petäjäveden vanhan kirkon niittylaidun

Kymenlaakso:

Niilo-Rämän pihaniitty

Lappi:

Fierranjoen vanhan pihapiirin niittyalue

Pirkanmaa:

Tuomarlan hakamaat

Pohjois-Karjala:

Koivuvaaran niittyjen hoito Joensuun Noljakassa

Pohjois-Pohjanmaa:

Taivalkosken Tyrävaaran Kankkulan niityt

Pohjois-Savo:

Siilinjärven Rahvo ja Otus -saarten sekä Iisalmen Keljan kylän orilaitumet

Päijät-Häme:

Tupalan metsälaidun

Satakunta:

Luistarin keto

Uusimaa:

Maidellin pihaniitty

Varsinais-Suomi:

Lenholmin haka