Fingrid-perinneympäristöjen hoito

Voimajohtoalueet voivat toimia perinteisten niittykasvien uuselinympäristöinä.

Fingrid
Kuva. Fingrid

Perinteinen maatalous on aikojen saatossa muovannut laiduntamisen ja niiton avulla elinympäristöjä, perinnebiotooppeja, joihin on kehittynyt monimuotoinen ja uhanalainenkin eliölajisto. Maataloudessa tapahtuneiden muutosten vuoksi perinneympäristöjä ei juurikaan enää käytetä, ja siksi ne ovat häviämässä. Niittykasvillisuutta löytyy nykyään myös erilaisilta niittämällä ja raivaamalla hoidetuilta alueilta, kuten tienpientareilta ja voimajohtolinjoilta. 

Fingrid haluaa auttaa hoitamaan näitä lajistoltaan monipuolisia voimajohtoalueita tarjoamalla perinneympäristöjen hoidon tukea maanomistajille. Tuen tärkein tavoite on lisätä ja elvyttää perinneympäristökohteita ja innostaa maanomistajia ylläpitämään ja hoitamaan voimajohtoalueiden maisema- ja luontoarvoja. Voimajohtoalueista voidaan kehittää luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaita perinneympäristöjä aktiivisella hoidolla. Pienetkin kohteet ovat tärkeitä!

Tuen sisältö:

  • Fingridin tuki käsittää kohteen hoitajalle maksettavan tuen sekä Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijan laatiman hoitosuunnitelman.
  • Tuen määrä on 600 euroa (alv 0 %) / hehtaari kolmivuotiselle tukikaudelle. Hoidettava alue on vähintään 0,3 hehtaaria.
  • Tuettavalla alueella tulee olla maisemallisia arvoja ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä tekijöitä.
  • Tuen edellytyksenä on, että aluetta hoidetaan suunnitelman mukaisesti.
  • Kyseessä on aluksi kolmivuotinen kokeilu, jonka kokemusten perusteella arvioidaan tuen vaikuttavuutta.
  • Tukea voi hakea ympäri vuoden.

Tuesta kiinnostunut, otathan yhteyttä: 

  • Leena Lahdenvesi-Korhonen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, MKN maisemapalvelut puh. 040 523 5133 leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
  • Tiina Seppänen, Fingrid Oyj puh. 0303 95 5164 tiina.seppanen@fingrid.fi

Lisätietoa perinneympäristöjen tuesta voimajohtoalueille löydät Fingridin sivuilta

Seitsenosainen Maanomistajan ideakortti -sarja kertoo havainnollisesti voimajohtoalueiden käytön mahdollisuuksista