Avoimet viheralueet, niityt ja maisemapellot

Niityt ja maisemapellot ovat keskeinen osa kuntien viherverkkoja ja lisäävät alueiden luonnon monimuotoisuutta. Ne tarjoavat asukkaille luontokokemuksia sekä mahdollisuuden perinteisestä maisemasta nauttimiseen. Niiden merkitys korostuu rakennetussa kaupunkiympäristössä, jossa ne ovat suhteellisen harvalukuisia.

IMG 5008 ruusuruoho LLK

Niittyjen ja maisemapeltojen kunnossapito on edullista. Pienillä investoinneilla alueet voidaan saada tuottamaan merkittäviä lisäarvoja ympäristöönsä. Niittojen lukumäärällä ja ajoituksella pystytään vaikuttamaan esimerkiksi alueiden monimuotoisuuteen, virkistyskäyttöön sekä maisemalliseen ilmeeseen. Hoidon perusta on ajantasainen kunnossapitoluokitus.

Tarjoamme teille

· viherpalveluohjelmat ja kehittämissuunnitelmat

· kunnossapitoluokitukset

· maisemapeltojen viljelykiertosuunnitelmat ja viljelysuunnitelmat

· arvoniittyjen hoitosuunnitelmat

· laidunalueiden hoitosuunnitelmat

· vieraskasvilajien torjunta- ja hoitosuunnitelmat

Tarvittaessa myös selvitämme lähialueen urakoitsijat, etsimme laiduneläimet ja hoidamme maisemalaidunnuksen järjestelyt ja seuraamme alueiden kunnossapidon laatua

Oletko kiinnostunut niityistä

Niityt