Mankilanjärven kunnostus ja kaislan hyödyntäminen on Vuoden maisemateko 2018

2 min lukuaika

Uutinen

Vuoden maisemateko 2018 on valittu

Kaislaniput seinustalla

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on valinnut Vuoden 2018 maisemateoksi Mankilanjärven kunnostuksen ja järvikaislan hyödyntämisen Pohjois-Pohjanmaalta. Valtakunnallinen voittaja valittiin 17 alueellisesta maisemateosta.

Siikalatvan kunnassa Mankilan kyläseuran ja Mankilan kalaveden osakaskunnan yhteisessä hankkeessa kunnostettiin ja parannettiin järven laatua ja kehitettiin järvikaislalle hyötykäyttöä. Järven kalakannan tila on parantunut selvästi hankkeen aikana, kertovat paikalliset kalaveden osakaskunnan jäsenet.

Voittajan valintaan vaikutti Mankilanjärven maisemateon monipuolisuus, luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja vesienhoito ja toisaalta samalla hoitotoimissa poistettu kaislamassa ja sen innovatiivinen jatkohyödyntäminen. Teko toteutti hienon maisemateon kriteerit kaikilla osa-alueilla, ja järven kunnostuksessa toteutettiin monipuolisesti kilpailun teemaa ”Laita hyvä kiertämään”.

”Maisemateko oli monipuolinen ja innostava. Ei ole unohdettu myöskään eri-ikäpolvia yhdistävää yhteisöllisyyttä ja vuosia jatkunutta pitkäjänteistä työtä yhteisen ympäristön eteen”, perustelee Kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.

Vahvaa talkootyötä

Järven kunnostusta on toteutettu pitkäjänteisesti, kertoo Rita Porkka Mankilan kyläseurasta. Toimintaan on osallistunut suuri joukko vapaaehtoisia, ja se on ollut suunnitelmallista. ”Ison järven kunnostaminen on haastavaa, mutta talkoolaisia on riittänyt.”

Maiseman lisäksi toimijat ovat panostaneet järven monimuotoisuuden ylläpitämiseen. ”Järven kalakanta on jo muuttunut parempaan suuntaan. Myös linnusto on monipuolista.” Järven kunnostusta jatketaan tulevina vuosina.

Vuoden 2018 maisemateon valitsivat suunnittelija Petra Heikkinen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ympäristöneuvos Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä, WWF:n Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder, pääsihteeri Seppo Närhi Viherympäristöliitosta sekä Maa- ja kotitalousnaisten keskuksesta toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt, toimituspäällikkö Tuula Lehtonen ja kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen.

Vuoden 2019 maisemateko -kilpailun teemana on ”Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot”. Teemalla halutaan kannustaa yhteistyöhön vieraslajien torjunnassa. Maa- ja kotitalousnaiset haastavat mukaan ympäristötoimijoita, yhdistyksiä ja hankkeita vieraslajien torjunta- ja hoitotyöhön.

Lisätietoja:

-Mankilan kyläseuran sihteeri, Rita Porkka, p. 040 827 4530, rita.porkka@4h.fi
-Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, maiseman- ja luonnonhoidon kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen, p. 040 523 5133 leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
-viestintävastaava Tuula Lehtonen, p. 043 827 3405, tuula.lehtonen@maajakotitalousnaiset.fi

Maa- ja kotitalousnaiset on ruuan, maaseutumaiseman ja yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö ja maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen verkosto. Maa- ja kotitalousnaisten 70 asiantuntijaa työskentelee 11 piirikeskuksessa. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on järjestön valtakunnallinen keskusjärjestö.