Paikkatieto

MKN maisema-asiantuntijat hyödyntävät paikkatieto-osaamistaan monipuolisesti jokapäiväisessä työskentelyssä.

Kuvankaappaus Rajalla

Paikkatietoa käytetään mm. erilaisten teemakarttojen laadinnassa, kaavaselvityksissä, maisemanhoitosuunnitelmissa sekä erilaisissa inventoinneissa ja kartoituksissa. Historiallisten kartta-aineistojen käsittely paikkatiedossa on olennainen osa erilaisten selvitysten ja suunnitelmien laadintaa.

Tutustu laatimiimme teemakarttoihin täältä!