Auli Hirvonen

Hirvonen Auli web

Maisema- ja luonnonhoidon asiantuntija, NEUVO ympäristöasiantuntija, LumoTAITO- hankkeen projektipäällikkö

MKN Etelä-Suomi

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, Häme, Uusimaa ja Kaakkois-Suomi

auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi 0400 864 494

Eteläinen Asemakatu 4
11130 Riihimäki

Toimin maisema-asiantuntijana ProAgria Etelä-Suomen MKN maisemapalveluissa. Työhöni kuuluvat luonnon- ja maisemanhoidon asiantuntijatehtävät. Työskentelen myös kuntien avoimien viheralueiden eli erilaisten niittyjen ja maisemapeltojen parissa. Olen asiantuntija perinnebiotooppien, luonnonlaidunten sekä muiden maatalousluonnon monimuotoisuuskohteiden hoidon suunnittelussa. Olen mukana useissa maaseudun kehittämishankkeissa. Erityisen tärkeää minulle on säilyttää ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Vuosina 2022-2023 toimin LumoTAITO-hankkeen projektipäälikkönä.

Maisemasuunnittelun ja -selvitysten lisäksi työhöni kuuluu maiseman tuotteistus eli maiseman ja luonnon hyödyntäminen niin yritysten, kuntien kuin kylien toiminnassa. Myös koulutukset ja luennot ovat osa työtäni.

Maisema on työtä, ruokaa, elämää ja iloa. Koulutukseltani olen suunnitteluhortonomi (AMK).

Toimin maatilojen neuvontajärjestelmän, Neuvon, asiantuntijana seuraavissa asioissa: ympäristö.

Asiantuntijan artikkelit

Asiantuntijan hankkeet