Avaimet maisemaan Uusimaa

MKN Etelä-Suomi

Maisemahankkeet

Lohjan, Karkkilan ja Vihdin alueella toimiva kylämaisemahanke.

Img 2490

Avaimet maisemaan -hankkeessa Uudellamaalla on mukana yhteensä 5 kylää. Hankkeessa etsitään kylien maisemalliset ja matkailulliset vahvuudet yhdessä kyläläisten ja yhteisöjen kanssa. Hankeaika on 1.11.2015-31.3.2018.

Hankkeen aikana toteutetaan mm. kyläkävelyjä, maiseman- ja luonnonhoitosuunnitelmia sekä maisemanhoitotalkoita. Maisemasuunnittelussa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden edistäminen kylissä sekä kylien ulkopuolisten asiakkaiden odotukset matkailun näkökulmasta.

Kylän maisemanhoitosuunnitelmassa kartoitetaan kylämaiseman, luonnon ja rakennetun ympäristön arvokkaimmat piirteet sekä kehitettävät alueet. Suunnitelmaa voidaan hyödyntää kyläkohtaisissa ja kylien yhteisissä kehittämishankkeissa sekä kyläkaavoituksen ja kulttuuriympäristöohjelman pohjamateriaalina. Hankealue on Uudellamaalla Lohja, Karkkila ja Vihti. Avaimet maisemaan -hanke on ProAgria Länsi-Suomen ry:n hallinnoima hanke, joka toteutetaan Ykkösakseli ry:n rahoituksella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Etelä-Suomen MKN maisemapalvelu on mukana Avaimet maisemaan -hankkeessa Uudenmaan alueella. Yhteensä hankkeessa on mukana 15 kylää.

Mukana hankkeessa Uudeltamaalta Vanjärvi ja Vihtijärvi Vihdistä ja Lohjan saaristo ja Väänteenjoen alue.

Tapahtumat kylissä
Kyläillat
Kyläkävelyt
Maisemanhoitotalkoot
Neuvonta
Asiantuntijaluennot

Verkostot
Kontaktit muihin kyliin ja toisilta oppiminen
Ystävyyskyläyhdistykset
Viestintä verkossa ja mediassa