Laidun maistuu myös lautasella

1 min lukuaika

Uutinen

Laidun lautasella

Jahkola maisema2

Maatalousluonnon monimuotoisuuden voi tuoda esiin ruuan ja palveluiden avulla

Laiduntavat eläimet ovat keskeisen tärkeitä monimuotoisen maatalousluonnon ylläpitäjinä. Monimuotoisuuskato on aivan yhtä merkittävä ongelma kuin ilmastonmuutos, ja sen ratkaisemisessa Suomessa laiduneläimillä on merkittävä rooli. Tutkimusten mukaan perinnebiotoopeilla, missä laidunnus päättyy, luontoarvot lähtevät laskuun. Täten karjatalouden väheneminen on merkittävä uhka monimuotoisuudelle.

Niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat ainutlaatuisia ympäristöjä, joilla jokaisella elää omanlaisensa lajisto. Suomen ympäristökeskuksen arvioinnissa (2018) kaikki perinnebiotoopit arvioitiin uhanalaisiksi. Nämä elinympäristöt säilyvät vain aktiivisella hoidolla, ja niiden tärkein hoitomuoto on laidunnus.

Laidun lautaselle- oppaaseen on koottu tietoa ja ideoita siitä, miten maatalousluonnon monimuotoisuuden voi tuoda esiin ruuan ja palveluiden kautta. Tämä opas on suunnattu ensisijaisesti Pirkanmaan maaseutu- ja ruokapalveluyrittäjille. Lisäksi toivomme, että opas auttaa ymmärtämään luonnonlaitumilla tuotettuun lihaan liittyvät monimuotoisuusarvot. Lähellä tuotettua laidunlihaa voimme nauttia hyvällä omallatunnolla, toki kohtuullisen kulutuksen tiedostaen.

Laidun lautaselle -oppaan tekoa on tukenut Vihtori Peltonen – Lihasula säätiö sr.