GreenCareLab - hanke

MKN Etelä-Suomi

GreenCareLab-hanke on päättynyt 28.2.2019

Puolukat1

Hankkeessa kehitettiin GreenCareLab - toimintamallia. GreenCareLab - toimintamallin avulla autettiin GreenCare - yritystoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä testaamaan yritysideaansa, tuoteideaansa tai palvelukonseptiaan oikeiden asiakkaiden kanssa. Luotiin aitoon maaseudun toimintaympäristöön testialusta (GreenCareLab).

Hankkeen tavoitteet:

- Laatia tarvelähtöisesti luodut kuvaukset luontolähtöisistä palveluista

- Laatia kuvaukset paikallisista toimintamalleista yritysten, julkisten organisaatioiden ja kolmannen sektorin yhteistyöhön

- Luoda toimijatahot yhdistävät toimijaverkostot jokaiseen maakuntaan Etelä-Suomessa yhdessä valtakunnallisen koordionatiohankkeen kanssa

- Levittää hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja eri maakunnissa sekä aiemmista hankkeista saatuja kokemuksia koko hankealueella

- Tuottaa hankkeen rinnalle ja jatkoksi alueellisia yritysryhmähankkeita

Hanke aloitti toimintansa 2016 alkuvuodesta ja päättyi 28.2.2019.