EKKU - Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kulttuuriympäristöt kartoilla

MKN Etelä-Suomi

Maisemahankkeet

Kaakkois-Suomen kulttuurimaisemat tutuksi

Ruokaelamyksia verlan kyla 20 0

EKKU-hankkeessa tuotetaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kulttuuriympäristökohteet kokoavat karttasivustot. Esitys toteutetaan käyttäen paikkatietoon perustuvaa Story Map -sovellusta, joka on informatiivinen ja samalla näyttävä tapa viestiä visuaalisten karttojen avulla. Karttasivustojen tekstit käännätetään englanniksi ja venäjäksi, jolloin kohteiden markkinointi ja esittely myös kansainvälisille matkailijoille ja maahanmuuttajille helpottuu.

Kulttuuriympäristöt-sivustojen tavoitteena on helpottaa kulttuuriympäristöjen kokonaiskuvan hahmottamista ja hyödyntämistä, nostaa kulttuuriympäristöjen arvostusta sekä tuoda tietoja kohteista kansalaisten ulottuville ja innostaa pitämään niistä huolta. Karttaesityksillä halutaan nostaa esiin kummankin maakunnan hienot kulttuuriympäristökohteet, erityispiirteet ja synnyttää yhteistä ylpeyttä omasta maakunnasta ja vahvistaa paikallisidentiteettiä. Materiaalin avulla voidaan luoda kestävään kehitykseen pohjautuvaa kotimaan matkailua.

Kaakkois-Suomen kulttuurimaisemat on 9 tarinakartan kokoelma, jonka avulla pääset tutustumaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kulttuuriympäristöihin. Esittelyssä ovat arvokkaat maisema-alueet, rakennetun kulttuuriympäristön kohteet, muinaisjäännökset, erityisteemat ja monet muut kulttuurimaiseman ilmiöt.

Kaakkois-Suomen kulttuurimaisemat: https://storymaps.arcgis.com/collections/87fab7cefce9458095255bf0915f0687

Cultural Landscapes of Southeast Finland: https://storymaps.arcgis.com/collections/2eba287b15b84350b4b26d3007e969c1

Культурные ландшафты Юго-Восточной Финляндии: https://storymaps.arcgis.com/collections/ff3259f3b8644732aa87cc094bbfe364

Hankkeen tiedot
Projektipäällikkö: Katriina Koski
Rahoittaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankkeen kesto: 1.8.2019 - 31.12.2021