Luonnonlaidunnuksen tuotteistus luonnonsuojelualueilla

2 min lukuaika

Maisema mielessä

Luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistoissa on paljon perinnebiotooppi- ja luonnonlaidunkohteita. Luonnonsuojelualueiden luonnonlaitumet tuottavat niiden sopimuslaiduntajille monenlaisia mahdollisuuksia ja hyötyjä.

IMG 5422
Auli Hirvonen

Laidunnuksen arvo

Suomessa luonnonsuojelualueilla olevia luonnonlaitumia hoidetaan sopimuslaidunnuksen keinoin. Näillä alueilla laiduntavat eläimet tekevät erityisen arvokasta työtä edistäen harvinaisten eliöiden ja luontotyyppien säilymistä. Laidunnus on luonnonhoidon tapa, jota vastaavaa työtä on ihmisvoimin suorastaan mahdoton toteutta

Sopimuslaidunnuksesta saatavia hyötyjä ja tuotteita

  1. Sopimuslaidunnus tuottaa lisäarvoa maatilan imagolle. Luonnonhoito suojelualueilla on harvojen tilojen tuotantosuunta. Tämä lisäarvo kannattaa hyödyntää.
  2. Luonnonlaitumelta saatavissa eläinperäisissä tuotteissa on mukana vahvasti luonnon monimuotoisuus, niin lihassa, villassa kuin taljoissa. Tämä lisäarvo on muutettavissa osaksi tuotetta, sen pakkausta, muotoilua ja hinnoittelua. Tuotteiden arvo voidaan myös suoraan todeta perinnebiotoopin harvinaisten  lajien määränä, alueella elävinä kasveina, lintuina tai hyönteisinä.
  3. Perinnebiotoopit sopivat hyvin esimerkiksi erilaisten opastettujen retkien kohteiksi. Jokamiehenoikeudet eivät koske niitä ja kohteille saakin mennä vain karjan- tai maanomistajan luvalla. Luonnossa liikkuminen on tullut suosituksi viime vuosina. Jatkossakin on hyvä tarjota erilaisia luontokohteita retkeilijöille. Harvinainen luontotyyppi kiinnostaa varmasti ja se, miten sitä hoidetaan ja kehitetään.


Villaa luonnonlaitumilta
Auli Hirvonen

Viestejä luonnonlaitumilta

Perinnebiotooppien tunnetuksi tekemiseen tarvitaan samanlainen kampanja kuin mitä oli miljoona linnunpönttöä. Sillä nyt tarvitaan 60 000 ha perinnebiotooppeja, jotta näillä elävät eliölajit selviävät. Suojelualueiden perinnebiotoopeista on hyvä aloittaa, mutta tarvitaan myös yksityisten omistamat kohteet mukaan. On tärkeää viestiä näistä oman luontomme lajirikkaimmista alueista. Yhteistä kampanjaa eri tahojen kanssa olisi hyvä miettiä.

Maatiloilla voidaan viestiä näiden kohteiden lajistosta ja maisemasta, kertoa taidosta hoitaa näitä alueita sekä lisäksi on hyvä kertoa ajankohtaisia tunnelmia ja tapahtumia laitumelta. 

Merenrantaniityllä lintuja bongaamassa
Auli Hirvonen

Tuotteita laitumilta ja laitumilla

Kansallispuistoille ja muille luonnonsuojelualueille on muodostunut voimakas brändi, jota esimerkiksi näillä alueilla toimivat matkailuyrittäjät saavat hyödyntää korvausta vastaan. Samaa idea voisi hyödyntää myös luonnonlaiduntamiseen liittyvissä tuotteissa.

Yksittäisten kohteiden lisäksi olisi kiinnostavaa nostaa koko maan perinnebiotooppiverkosto esiin. Tällöin jotkut kohteista voisivat tarjota retkeilymahdollisuuden. Perinnebiotoopit ovat kiinnostavia kohteita myös keväisin ja syksyisin laidunkauden ulkopuolella. Tuotteistuksen alussa apuna toimii esimerkiksi Kilpailukyky Neuvo-palvelu. Laitumella toteutetuissa tuotteissa tulee huomioida ympäristön kestokyky ja laiduntavien eläinten hyvinvointi.

Esimerkkejä tuotteista

  • villa ja sen jatkojalostus, suunnittelun ja muotoilun aiheet laitumilta ja lajistosta
  • luonnonlaidunliha
  • opastetut kierrokset perinnebiotoopeilla erilaisilla teemoilla
  • hyvinvointituotteet, mm. eläinten tarkkailu
  • ohjatut valokuvausretket

Auli Hirvonen

Blogi on osa Lumovoimaa Uudenmaan maaseutuyrittäjille -hanketta.

Kirjoittaja toimii maisema-asiantuntijana Etelä-Suomen Maa- ja Kotitalousnaisten MKN maisemapalveluissa.