Tag: Ranta-alueet ja vesienhoito

Asiasanalla "Ranta-alueet ja vesienhoito" merkitty sisältö

Rantojen monikäyttö, luonnon monimuotoisuus, kosteikot ja suojavyöhykkeet yleissuunnitelma Rymättylään ja Merimaskuun

Suunnittelun tavoitteena oli löytää potentiaalisia rantaniittyjä ja ruovikoita hoidon piiriin.

1 min lukuaika

Rannat kuntoon -toimintamalli

Käytännönläheiset ohjeet rantojen kunnostamiseen, rahoituslähteisiin ja yhteistyön edistämiseen.

1 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

MKN Maisemapalveluiden referenssit

Tutustu töihin ja projekteihin #mknmaisema

1 min lukuaika

Kulttuuriympäristö kartoilla -karttapalvelu

Auttaa tunnistamaan kulttuuriympäristön arvokohteet.

1 min lukuaika

Luonnonmukainen vesirakentaminen

Vesien hyvä tila on edellytys kalaston viihtymiselle ja virkistyskäytölle.

1 min lukuaika

Järvien hoitokalastus

Runsastunut särkikalakanta aiheuttaa ja ylläpitää järven sisäistä kuormitusta.

1 min lukuaika

Järven tilan luokittelu seuranta ja tarkkailu

Suomen järvistä 85 prosenttia on peräti hyvässä tai erinomaisessa tilassa.

1 min lukuaika

Uposkasvibiomassan poisto ja hyötykäyttö

Osa uposkasveista voi runsastuessaan haitata vesistön käyttöä.

1 min lukuaika

Särkikaloja pyytämällä ja ruoaksi valmistamalla voidaan vähentää vesistöjen kuormitusta

Särkikaloja tehokkaasti pyytämällä niiden kannat voitaisiin pitää kohtuullisen kokoisina.

1 min lukuaika

Ryhdy hukkapartiolaiseksi - vähennetään yhdessä ruokahävikkiä

Tartu toimeen - pienillä teoilla saamme suuria saavutuksia!

4 min lukuaika
Mknk hukka infograafi 2019 valmis sahk

Ruokahankkeet· Maisemahankkeet

Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin 2017 - 2019

Tietoa ruokahävikistä, ruoan vesistövaikutuksista ja vesistöjen hoidosta.

01.08.2017 - 31.12.2019

Rantalaidun poyhola

Maisemahankkeet

Resurssiviisas rantalaidunnus vesienhoidossa 2018-2019

Hankkeen tavoitteena on edistää rantalaidunnusta sekä rantojen resurssiviisasta hoitoa

01.01.2018 - 31.12.2019

Kylämobiilireitit

Mobiilireitti opastaa tutustumaan kylän maisemakohteisiin ja erityispiirteisiin.

1 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Rantojen kunnostamisen ABC

Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia Suomen vesistöissä ovat rehevöityminen, mataluus ja umpeenkasvu.

5 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Vesistön kunnostushankkeiden rahoitus

Vesistön kunnostushankkeissa rahoitusmahdollisuuksia on monia.

5 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Rannan rakenteet

Rannan rakenteiden suunnittelussa pyritään käytännölliseen ja viihtyisään lopputulokseen.

4 min lukuaika