Tag: Ranta-alueet ja vesienhoito

Asiasanalla "Ranta-alueet ja vesienhoito" merkitty sisältö

MKN Maisemapalvelut

Vieraslajien torjunta

Vieraslajit ovat uhka Suomen luonnolle.

3 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Rantametsän hoito

Pellon ja vesistön välisellä kasvillisuusvyöhykkeellä on sekä maisemallisia että vesistön tilaan vaikuttavia merkityksiä.

3 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Rannan rakenteet

Rannan rakenteiden suunnittelussa pyritään käytännölliseen ja viihtyisään lopputulokseen.

4 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Vesistön kunnostushankkeiden rahoitus

Vesistön kunnostushankkeissa rahoitusmahdollisuuksia on monia.

5 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

12 askelta rantojen kunnostamiseen

Ohjeet asukkaille ja maanomistajille.

1 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Ruoppaus- ja kasvimassan hyötykäyttö

Vesistön kunnostuksessa syntyy ruoppauksen ja vesikasvien niiton tai muun poistotavan jäljiltä ruoppaus- ja kasvimassaa, joka...

2 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Rannan perinnebiotoopit

Rantalaidunnus on kustannustehokas tapa puhdistaa vesistöjä.

3 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Ruoppaus

Ruoppauksella tarkoitetaan maa-aineksen ja lietteen koneellista poistamista vesialueen pohjasta.

4 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Vesikasvien poisto

Vesikasvillisuuden poistolla voidaan lisätä vesistön virkistyskäyttöä, veden virtausta ja sen laatua.

4 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Uimarannan ja uimapaikan kunnostaminen

Uimarannan kunnostamisella ja hoidolla voidaan lisätä rannan virkistyskäyttöä sekä parantaa uinti- ja veneilymahdollisuuksia.

4 min lukuaika