Kulttuuriympäristö kartoilla -karttapalvelu

1 min lukuaika

Auttaa tunnistamaan kulttuuriympäristön arvokohteet.

Keski-Suomen kulttuuriympäristö kartoilla -sivuston tavoitteena on helpottaa kulttuuriympäristön kokonaiskuvan hahmottamista ja hyödyntämistä sekä tuoda tietoja kohteista kansalaisten ulottuville.

Palvelussa voi tutustua valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin, arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön, muinaisjäännöskohteisiin ja perinnebiotooppeihin sekä Unescon maailmanperintöluettelon kohteisiin. Karttapalvelu on toteutettu osana Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanketta (2015-2018).

MKN maisemapalvelut ovat laatineet lisäksi:

Kysy meiltä lisää