Älä ruoki hukkaa!

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Ruokahankkeet

Perusopetuksen oppilaat vaikuttajina ruokahävikin vähentämiseksi kotitalouksissa.

Alaruokihukkaa 620x360px

Matka kohti ruoan arvostusta ja vastuullisia valintoja alkaa jo lapsena opituista malleista ja käyttäytymisestä. Myös ruokahävikin pienentäminen tai kokonaan välttäminen liittyy ruoan arvostukseen.

Koululla on tärkeä rooli ruokakasvatuksessa. Ruokahävikkiin liittyvien asioiden opetusta pidetään erittäin tärkeänä, ja sen opetus alkaa jo ensimmäisenä lukuvuonna lähinnä kouluruokailun yhteydessä. Opettajat näkevät, että ruokahävikkiin liittyvät asiat tulisi integroida opetukseen entistä kiinteämmin ja ovat toivoneet avuksi työkaluja.
Maa- ja kotitalousnaiset (MKN) vastaa toiveisiin Älä ruoki hukkaa -hankkeen avulla.
Hankkeessa:
  • lisätään oppilaiden tietoa ruokahävikistä mm. määrä, syyt ja ympäristö- sekä muut vaikutukset.
  • pohditaan, ideoidaan ja harjoitellaan yhdessä oppilaiden kanssa keinoja vähentää ruokahävikkiä esimerkiksi oman ruokahävikin seurantaa, ruoanvalmistusta tähteistä, ruokakaappien sisällön tutkimista ja siellä olevien vanhentumassa olevien raaka-aineiden hyödyntämistä.
  • oppilaat toimivat innovaattoreina ja vaikuttajina omien kotitalouksiensa ruokahävikin vähentämisessä ideoimalla ja toteuttamalla vaikuttamisprojektit.

Hanketta toteutetaan valtakunnallisesti vuosina 2021 - 2022 yhteistyössä Kotitalousopettajien liiton, Suomen Luokanopettajien ja Luonnovarakeskus Luken kanssa.

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

MKN Keskus on mukana myös Kuluttajaliiton koordinoimassa kansallisessa Hävikkifoorumissa (2020–2023). Hävikkifoorumi mm. kehittää Saa syödä -sivustosta entistä kattavamman verkkopalvelun, joka tarjoaa kotitalouksille konkreettisia välineitä hävikin vähentämiseksi. Älä ruoki hukkaa! -hankkeen materiaali viedään Saa syödä -sivustolle

Ruokahävikki-työkalupakki alakouluun

Työkaluja ruokahävikistä opettamiseen alakoulussa.

ARH tyokaluja alakouluun Ruokahukka varityskuva a4 netti

Ruokahävikkityökalupakki yläkouluun

Työkaluja ruokahävikistä opettamiseen yläkoulussa kotitaloustunnilla.

ARH tyokaluja ylakouluun Ala ruoki hukkaa visa

Ruokahävikki-infoa

Älä ruoki hukkaa - ruokahävikki-infoa opetuksen tueksi

Ala ruoki hukkaa Havikki infoa kouluun MKN ARH Hukka tehtavavihko 2022 MKN ARH tehtavavihko vastaukset 2022

Älä ruoki hukkaa -infotaulut

Ruokahävikki-infotaulut esimerkiksi hävikkipöytäesittelyyn.

Mknk infotaulut a4 4kpl 2022 valmis netti