Luonnon monimuotoisuudella satoa -hanke

MKN Keski-Suomi

Ruokahankkeet

Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja lapsiperheiden tietoisuutta luonnonmonimuotoisuudesta ja sen vaikutuksista sekä lisätä villiyrttien ja luonnonmarjojen tuntemusta ja käyttöä.

Luonnonmonimuotoisuudella satoa kuva

Luonnon monimuotoisuudella satoa -hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten luonnon monimuotoisuus kytkeytyy pölyttäjäkatoon ja marjojen määrään metsässä. Luonnon monimuotoisuuden lisääminen eri ympäristöissä, esimerkiksi niittyalueiden määrän lisääminen, edesauttaa pölyttäjien selviytymistä. Niittyalueet ovat hyödyllisiä myös ihmisille, sillä sieltä voi kerätä syötäviä villiyrttejä. Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja lapsiperheiden villiyrttien ja luonnonmarjojen tuntemusta ja käyttöä. Villiyrtit ja luonnonmarjat ovat ilmastoystävällistä ja ekologista lähiruokaa, jota jokainen voi käydä ilmaiseksi keräämässä. Hankkeessa muunnetaan aiheesta valmiina olevia materiaaleja ja toimintatapoja lapsille ja lapsiperheille sopivaan muotoon.

Hanketta toteuttaa: Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Keski-Suomi.

Toteutusalue: JyväsRiihen alue, kohderyhmä alakouluikäiset lapset ja lapsiperheet.

Rahoitus: Luonnon monimuotoisuudella satoa -hanke on saanut maaseuturahaston tukea Leader JyväsRiiheltä.

Toteutusaika: 1.3.2024 -31.7.2025

Lisätiedot: Anni Rintoo, anni.rintoo@maajakotitalousnaiset.fi, 043-8269712

Leader Logo Iskulause 01 Yksivarinen RGB
FI Euroopan unionin osarahoittama PANTONE