Kotitarveviljelyn kehittäminen Viitasaaren, Äänekosken ja Saarijärven alueilla

MKN Keski-Suomi

Ruokahankkeet

Hankkeen tavoitteena on lisätä kotitarveviljelijöiden tietoa viljelyn eri mahdollisuuksista sekä innostaa aloittamaan ja lisäämään viljelyä.

Hankesivun kuva

Hankkeen tavoitteena on kotitarveviljelyyn tarvittavien tietojen ja taitojen aktivointi, ylläpitäminen ja edistäminen. Hankkeessa pyritään lisäämään kuluttajien tietoa kotitarveviljelyn erilaisista mahdollisuuksista, neuvotaan viljelyn aloittamisessa, lajikevalinnoissa, ravinteiden kierrätyksessä sekä saatavan sadon käsittelyssä ja säilönnässä. Hankkeessa kannustetaan kasvisten monipuoliseen käyttöön ja tuodaan esille kotimaisten palkokasvien viljelyä ja käyttöä. Hankkeella halutaan tuoda esille myös ravitsemuksellinen osuus. Hanke lisää yhteisöllisyyttä kylillä ja taajama-alueilla, kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien yhteistyötä sekä lisää mielekästä, hyvinvointia ja mielenterveyttä lisäävää tekemistä.

Hanke toimii Viitasaaren, Äänekosken ja Saarijärven alueilla. Hanke suunnataan kotitarveviljelystä kiinnostuneille yksityishenkilöille ja yhteisöille. Hanke on avoin kaikille.

Tavoite 1. Tiedon jakaminen kotitarveviljelystä

Kotitarveviljelyä edistetään laatikoissa, parvekkeella, kotipuutarhoissa sekä yhteisöviljelmillä. Kotitarveviljelyn aloittamiseen ei tarvita isoja investointeja tai laajoja maa-alueita, vaan runsaan sadon voi saada myös parvekkeelle perustetusta ruukkuviljelmästä. Kasvatuslaatikoita voi rakentaa kierrätysmateriaaleista. Aloitteleva viljelijä tarvitsee neuvoja ja tukea, johon hankkeen avulla vastataan. Tavoitteena on saada uusia kotitarveviljelijöitä hankealueelle.

Tavoite 2. Kannustetaan omavaraisuuteen, kasvisten käytön lisäämiseen ja ilmastoviisaisiin valintoihin viljelyssä
Kotitarveviljely on askel kohti omavaraisuutta. Vihannesten ja juuresten viljely on tärkeä osa omavaraisuutta ja se tukee kasvisten käytön lisäämistä. Palkokasvit ovat hyvä kasviproteiinin lähde ja niiden käyttö on suositeltavaa sekä terveyden että ilmaston kannalta. Hankkeessa tavoitteena on neuvoa sadon käsittelyssä sekä säilönnässä. Tavoitteena on jakaa tietoa ilmastoystävällisestä kotitarveviljelystä. Lähellä tuotettu ruoka on ilmastoteko, jonka hiilijalanjälki on pieni. Ymmärrys ruoan kasvatuksen vaiheista lisääntyy.

Tavoite 3. Yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä verkostoituminen asukkaiden ja yhdistysten välillä
Hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä yhteisen tekemisen avulla. Hankkeen avulla halutaan lisätä yhteistyötä kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien, mm. ukrainalaisten, välillä. Hankkeen avulla tehdään asukkaille tutuksi alueella toimivia, kotitarveviljelyä edistäviä ja siihen kannustavia yhdistyksiä. Hankkeessa perustetaan lavaviljelmiä, joita hoidetaan yhdessä oppien.

Hankkeen päätyttyä osallistujat voivat jakaa osaamistaan edelleen ja innostaa ja opastaa uusia harrastajia mukaan viljelyyn.

Hankkeen toteuttaja on ProAgria Keski-Suomi ry / Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2024-31.8.2025. Hankkeelle on haettu rahoitusta Viisari Leader-ryhmältä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Tilaa hankkeen uutiskirje tästä: Uutiskirjetilaus

Lisätiedot:

Riitta Peräinen, hankevetäjä

riitta.perainen@maajakotitalousnaiset.fi

puh. 043 826 7294