Ruokeva – ruokaa kestävästi ja vastuullisesti

MKN Oulu

Ruokahankkeet

Ruokeva – ruokaa kestävästi ja vastuullisesti -hanke edistää lähi-, luomu- ja luonnonkeruutuotteiden ketjua pellolta pöytään.

Kuva: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus / Laura Riihelä
Ruokeva – ruokaa kestävästi ja vastuullisesti -hanke edistää lähi-, luomu- ja luonnonkeruutuotteiden ketjua pellolta pöytään. Hanke lisää alueen yhteistyötä, että tuottajat, jalostajat ja ammattikeittiöt ymmärtävät toistensa toimintaa paremmin. Edistämme yhteistyötä ruokaketjun eri osa-alueiden kesken.
Hankkeen tavoitteena on
  • lisätä ja viestiä elintarviketuottajien tietoa vastuullisesta ja kestävästä tuotannosta
  • aktivoida kuntia, tuottajia, jalostajia ja ruokapalveluita sitoutumaan yhteisen tavoitteen edistämiseksi
  • laatia ammattikeittiöille lähi- ja luomutuotteita suosiva pilottimalli yhteistyössä hankealueen tuottajien, elintarvikeyrittäjien ja keittiöiden kanssa
  • tiedonhankinta ja -välitys alueen elintarviketoimijoille.
Järjestämme teemapäiviä ja kuntakiertueen sekä suunnittelemme pilottimallin alueen raaka-aineiden lisäämiseksi ruokalistoilla.
Hankeaika: 1.5.2019–31.8.2021
Hankealue: Pohjois-Pohjanmaa
Hallinnoija: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus