ProYritys Itä-Suomi

MKN Itä-Suomi

Yrityshankkeet

ProYritys Itä-Suomi -hanke neuvoo maaseudun yrityksiä liiketoiminnan eri vaiheissa.

Pro Yritys kuva

ProYritys Itä-Suomi -hanke ohjaa huhtikuusta 2024 eteenpäin asiakas- ja sidosryhmäkontaktit uuden ProYritys Nyt -hankkeen piiriin.

ProYritys Itä-Suomi -hanketta toteutetaan ylimaakunnallisena hankkeena Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa. Hankkeen tarkoituksena on saattaa yrityksiä investointien ja muun kehittämisen jatkopoluille.

Yhteisenä tavoitteena on kaikissa kolmessa maakunnassa myös yritysten verkottaminen ja erityisesti yritysryhmähankkeiden kokoaminen rahoitushakuihin. Oletko kiinnostunut yritysryhmähankkeista tai yhteistyöstä muiden yrittäjien kanssa, katso lisätietoja tästä. Onko sinulla jo valmis yritysryhmäidea, ota yhteyttä. Aloittavia ja toimintaansa kehittäviä monialaisia maatiloja ja muita maaseutuyrityksiä haastetaan toiminnan tarkasteluun myös lyhytkestoisen liiketoiminnan ja kannattavuuden arvioinnin avulla alustavin laskelmin ja selvityksin.

ProYritys Itä-Suomi -hanke tarjoaa maakunnasta riippuen yrityksen pyytämän neuvontapäivän itse tai ohjaa yhteyttä ottaneita yrityksiä seudullisten kehittämisyhtiöiden asiakkaiksi. Hankkeessa toteutetaan myös webinaareja ja pienimuotoisia pilottitoimia yrityksille. Näillä toimilla edistetään vastuullista yritystoimintaa ja yritysten omistajavaihdoksia sekä tarjotaan uusimman tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiotoiminnan mahdollistamia avauksia myös maaseudulle. Asiakkaalle maksuttoman alkuvaiheen neuvontapäivän voi antaa myös hankkeen kilpailuttama erityisosaaja. Maakunnissa jo tuttu ProYritys-neuvonta on saanut aikaan kasvusysäyksiä Itä-Suomen aluetalouteen jo miljoonien eurojen edestä mm. asiakkaiden toteuttamien investointien myötä.

Haluatko lisätietoa ProYritys Itä-Suomi -hankkeesta? Tilaa uutiskirje tästä

ProYritys Itä-Suomi -hanke antaa parhaimmillaan alkusysäyksen ja johdattaa yrityksiä eteenpäin eri tahojen asiantuntijapalveluihin, muihin hankkeisiin sekä maatilasidonnaisilla asiakkailla Neuvo Kilpailukyky -osion palveluihin, sillä maksutonta ProYritys-apua voi saada päivän per vuosi.

Hanketta toteutetaan Euroopan Maaseuturahaston ja ELY-keskusten tuella 30.6.2024 saakka. Hanketta toteuttaa MKN Yrityspalvelut / ProAgria Itä-Suomi.

Kainuu: yritysasiantuntija Soili Hypèn, puh. 040 776 4290 
              yritysasiantuntija Tiina Kuittinen, puh 043 827 2314
Pohjois-Karjala: yritysasiantuntija Jaana Puhakka, puh. 040 301 2468
Pohjois-Savo: yritysasiantuntija Heli Sulola puh. 040 672 0597
Koko toiminta-alue: hankevastaava Marjatta Pikkarainen, puh. 044 3201585

Alueellisten MKN-yritysasiantuntijoidemme joukkoa täydentävät erityisosaajamme:

Elintarvike- ja ruokapalvelutoimiala, Marja Niskanen

Green care- ja palvelutoimialat, Johanna Rinnekari

Matkailutoimiala, Anna Rinteinen

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi tai etunimi.sukunimi@proagria.fi

ProYritys Itä-Suomi esite ja toimijat

Uutiskirjeet

Joulukuu/ 2021

Maaliskuu / 2022

Toukokuu / 2022

Helmikuu / 2023: https://viesti.proagria.fi/g/l/342022/39893870/2386472/3436/1218/2

Huhtikuu / 2023 :
https://viesti.proagria.fi/g/l/346699/39893870/2418100/3436/1218/6


Pakastekuivattujen tuotteiden markkinat Suomessa, Saksassa ja Japanissa

Pakastekuivattujen tuotteiden markkinoita on selvitetty ProYritys Itä-Suomi -hankkeen toimesta. Markkinahavaintoja Suomesta, Saksasta ja Japanista selvitykset laati ostopalveluna Fennopromo Oy.

Seuraavassa raportit:

Markkinahavaintoja Suomesta Pakastekuivaus Jukka Pekka Inkinen Fennopromo 151223 ID 493433 Markkinahavaintoja Saksasta Arja Eisenblatter Fennopromo 170124 ID 500949 Markkinahavaintoja Japanista Pakastekuivaus Ari Virtanen Red Wheel Fennopromo 151223 ID 493438

Pakastekuivaus avaa uusia mahdollisuuksia marjojen, hedelmien ja vihannesten jatkojalostukseen

Viime vuosina monien viljeltyjen puutarhakasvien tuotantomäärät ovat olleet nousussa ja esimerkiksi mansikan osalta on ilmennyt ylituotantoa. Tuorekaupan rinnalle tarvitaan uusia menetelmiä raaka-aineiden jatkojalostukseen, jotta sadot saadaan hyödynnettyä tehokkaammin sekä marjojen että vihannesten osalta.

Tiedote 7 6 2023 Pakastekuivauskysely vihannes ja marjanviljelijoille

Tiedote 26.5.2023: Luonnontuoteala on nosteessa – Itä-Suomessa selvitetään raaka-ainepotentiaalia pakastekuivaukseen ja jalostukseen

Luonnontuotteiden eli metsistä ja luonnosta saatavien marjojen, sienien ja kasvien kysyntä raaka-aineena on kasvanut ja laajentunut elintarvikkeista kosmetiikkaan, rehuihin ja erilaisiin kemikaaleihin. Kiinnostus kohdistuu paitsi ravintokasveihin myös kasvinosiin, joissa bioaktiiivisten aineiden pitoisuudet mahdollistavat terveysvaikutteisten valmisteiden tuotantoa. Kasvua on jarruttanut raaka-aineen saanti, johon nyt etsitään ratkaisua toimijoiden yhteistyöstä ja raaka-aineiden uudenlaisista esikäsittelyistä.

Villiyrtit

Elintarvikevienti – maailman markkinoilta uutta puhkua itäsuomalaisille elintarviketoimijoille?

Webinaarissa kuultiin mielenkiintoisia alustuksia eri maiden markkinamahdollisuuksista mm. siitä miten Hongkongissa kuluttajat etsivät tuotteita, joissa yhdistyy puhtaus, terveellisyys, ympäristöystävällisyys sekä innovatiivisuus (Joana Westerlund Great Gourmets), kun taas Espanjassa suomalaisille herkkutuotteille olisi kysyntää, kun osattaisiin panostaa markkinointiin (Irina Viitala, Wannado). Lisäksi myös kuultiin miksi suomalaisuus on iso tekijä Japanissa (Antti Kunnas FCCJ) ja mitkä asiat kiinnostavat kuluttajia Etelä-Koreassa ja Japanissa (Ari Virtanen, RedWheel), miksi Ranska on haastava viennin kohdemaa (Tuula Repo, ProAgria Etelä-Suomi) ja minkä takia Saksa on pitkään ollut Suomen tärkein kauppakumppani (Päivi Karhunen, Kitee / Top Accdess Consulting).

Webinaarissa myös saatiin tietoa erilaisista viennin aloitukseen liittyvistä rahoituksista ja työkaluista; mm. Yrityksen kehittämisavustuksesta (Päivi Vaarala, P-K Ely-keskus), Business Finlandin tuet (Jani Lehikoinen, Business Finland) ja yritysryhmähankkeet liiketoiminnan kehittämisessä (Heli Sulola, MKN Itä-Suomi).

Webinaari järjestettiin Elintarvikeviennin aloitus Japaniin pilotti - ja ProYritys Itä-Suomi -hankkeiden yhteistoimena.

Webinaarin esitysmateriaalit löydät alta.