Soili Hypén

Soili hypen web140x140

Yritysasiantuntija MKN

MKN Itä-Suomi

MKN Itä-Suomi, Kajaani

soili.hypen@maajakotitalousnaiset.fi 0407764290

Toimin MKN Yrityspalveluissa ProAgria Itä-Suomessa Kainuun alueella. Työtehtäviini kuuluvat mikroyritysten asiantuntijapalvelut ja investointihankkeet: liikeidean arviointi, liiketoiminnan suunnittelu, kannattavuuslaskelmat, investointien suunnittelu, tulossuunnitelmat, rahoitussuunnitelmat, laadunhallinta- ja tuoteturvallisuusasiat. Erityisosaamisalueenani ovat laatujärjestelmät ja tuotteistus.