Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka

MKN Etelä-Suomi

Yrityshankkeet

Elintarvikealalle liiketoimintamahdollisuuksia

Kuvia suomesta laura ekman 1 1

Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka (KEKE) on kehittämis- ja investointihanke, jolla toteutetaan elintarvikesektorin kasvuloikka ja kehitystyössä tarvittavat laboratorioinvestoinnit. Päätavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson elinvoimaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta luomalla elintarvikealalle liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Samalla halutaan

  • lisätä alan tki-yhteistyötä ja osaamista,
  • edistää kestävää ruuantuotantoa ja hyödyntää monipuolisemmin luonnosta saatavia raaka-aineita,
  • tukea yritysten uudistumista, muutoskyvykkyyttä ja kasvuhakuista arvonkehittämistä,
  • nostaa tuotteiden jalostusarvoa sekä
  • edistää alueen elintarvikeyritysten kansainvälistymispotentiaalia.

Hanke toteutetaan ryhmähankkeena, jossa päähakijana on Kouvola Innovation Oy (Kinno) ja osatoteuttajina Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Kouvolan Ammattiopisto Eduko sekä ProAgria Etelä-Suomi ry.

Erityistä merkittävyyttä hankkeelle tuovat elintarvikesektorin uudet koulutukset sekä Xamkin, Edukon ja LUTin rinnakkaisessa investointihankkeessa toteuttamat laboratorioinvestoinnit. Metsäkeskus on hankkeessa mukana yhteistyökumppanina.

ProAgria Etelä-Suomi ry järjestää hankkeessa keskusteluryhmiä ja työpajoja eri kohderyhmille ympäristökestävyyden edistämiseksi, tarjoten samalla kontaktointia ja vertaistukea toimijoille. Lisäksi se suorittaa tilanneselvityksiä ja tutkimuksia ympäristöystävällisistä ratkaisuista ruokasektorilla sekä tarjoaa asiantuntijapalveluita ympäristöasioiden huomioimiseksi ja kestävyyden arvioimiseksi. Organisaatio myös jalkauttaa ja pilotoi kestäviä käytäntöjä eri toimijoiden keskuudessa sekä järjestää benchmarking-matkoja, joissa tutustutaan muihin hyviin käytäntöihin ja oppimiskokemuksiin.

Toiminta-alue: Kymenlaakso
Projektipäällikkö: Päivi Matilainen
Toteutusaika: 1.10.2023 - 30.6.2026
Rahoitus: Kymenlaakson liitto, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Hankelogot