Rural Finland Tourism Hub

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Yrityshankkeet

Rural Finland Tourism Hub -hankkeen tavoitteena on matkailun toimijoiden välisen valtakunnallisen verkostoitumisen lisääminen yhteiskehittämisen keinoin.

Nainen katsoo kiikarilla. Reppu selässä. Valkoinen paita päällä. Takana jyrkkä rinne.
Logo7
FI Euroopan unionin osarahoittama PANTONE pienennetty

Maaseutumatkailunkehittäjille oma kehittäjäverkosto

Rural Finland Tourism Hub -hankkeen päätavoitteena on lisätä ja vakiinnuttaa verkostoitumista matkailun toimijoiden välillä, tuottaa ja jakaa tietoa laaja-alaisesti sekä edistää yhteistyöllä uusien matkailun kehittämistoimenpiteiden ja -kokonaisuuksien aikaansaamista. Toimintaperiaatteena on osaamisen verkostomainen yhteiskehittäminen.

Hankkeen aikana maaseudun matkailun kehittäjistä/kehittäjätoimijoista kootaan valtakunnallinen verkosto tuottamaan uutta tietoa käyttäjälähtöisesti, sekä jakamaan osaamista ja hyväksi koettuja käytänteitä resurssiviisaasti.

Verkoston asiantuntijoita valmennetaan hyödyntämään verkostossa syntynyttä tietoa, jotta hankkeen vaikuttavuus tulee ulottumaan yritystasolle.

Hanketta koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja se toteutetaan yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen (MKN Keskus) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kanssa.

Rahoitus: ELY-keskus

Toteutusalue: valtakunnallinen

Toteutusaika: 1.1.2024-30.6.2026

Lisätiedot: Christell Åström, christell.astrom@maajakotitalousnaiset.fi, 041 730 9115

Rural Finland Tourism Hub