Kestävää kasvua maaseudulle

MKN Etelä-Suomi, MKN Keski-Suomi

Yrityshankkeet

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pirkanmaan ja Keski-Suomen maaseutualueiden luonto- ja elämysmatkailuyrittäjät sekä luontoa toiminnassaan hyödyntävät hyvinvointialan yrittäjät, maaseudun ruokapalvelu- ja elintarvikealanyrittäjät sekä toimintaansa aloille laajentavat mikro- ja pk-yrittäjät.

Kasvuun tunnuskuva

KASVUUN – Kestävää kasvua maaseudulle -hankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun elinvoimaa yrittäjyyttä vahvistamalla sekä tukea yritysten kilpailukykyä ja kasvua. Hanke uudistaa ja monipuolistaa maaseudun yritystoimintaa ja vahvistaa yritysten ja alan yhteistyökulttuuria sekä luo uusia verkostoja ja kumppanuuksia.

Hankkeessa tehdään yrityskohtaisia tarvekartoituksia ja järjestetään webinaareja sekä info- ja yrittäjätilaisuuksia. Lisäksi toteutetaan pienryhmätoimintaa, benchmarkkausvierailuja yrityksiin sekä opintomatkoja. Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta työpaketista: Yritysten kilpailukyky ja kasvu, Vertaissparraukset – Yritystoiminnan kehittäminen ja osaamisen lisääminen sekä Verkostojen rakentaminen ja kumppanuuksien vahvistaminen.

Hankkeen päätoteuttaja on TTS Työtehoseura ja osatoteuttajina ovat ProAgriat/maa- ja kotitalousnaiset Etelä- ja Keski-Suomi.

Toiminta-alue: Pirkanmaa ja Keski-Suomi
Toteutusaika: 1.1.2024 – 31.12.2025
Rahoitus: EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus, Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskukset

Yhteyshenkilö ProAgria Etelä-Suomi/Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset  Jenni Kunnaala

Yhteyshenkilö ProAgria Keski-Suomi/Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset Anni Rintoo

Hankelogot

Hankkeen tilaisuudet ja tapahtumat

Ajankohtaiset tapahtumat löydät Työtehoseuran Kasvuun-hankesivulta.