Pohjois-Karjalan uniikit ruokatuotteet ja elinkeinojen kansainvälisyyspotentiaalin kasvattaminen BioSys Japani

MKN Itä-Suomi

Ruokahankkeet

Hanke on osa Pohjois-Karjalan Metsäbiotalouden ja Uniikin ruoan kansainvälisen kasvun ekosysteemi Biosys Japani -ryhmähanketta, jota hallinnoi LUKE, ja jonka osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja ProAgria Itä-Suomi ry / MKN Itä-Suomi

Bio SYS Japani kollaasi

ProAgria Itä-Suomen hallinnoiman hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Karjalan elintarvike- ja ruokamatkailuviennin kehittymistä Itä-Aasiaan edistämällä Pohjois-Karjalan alueen elintarvike- ja ruokamatkailuyritysten osaamista ja uusien tuotteiden kehittämistä Japanin ja Etelä-Korean markkinoille.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Itä-Aasian kv-kaupasta ja vientimahdollisuuksista kiinnostuneet pohjoiskarjalaiset elintarvike- ja ruokamatkailuyritykset. Lisäksi hanke hyödyttää laajemmin elintarvike- ja ruokamatkailutoimialaa erityisesti alueen tunnettuuden lisäämisen ja niihin liittyvien toimenpiteiden avulla.

Toimenpiteet:
Sisältävät 3 kokonaisuutta, joiden tavoitteena on avata kv-kaupan väyliä, luoda vientiä edistäviä rakenteita, hakea kumppanuuksia, lisätä ko. markkinasta kiinnostuneiden yritysten liike-elämäymmärrystä, tietoja ja taitoja sekä lisätä toimialojen ja tuotteiden ja palveluiden tunnettuutta kohdemarkkinoilla.

Hanke madaltaa kansainvälisen kasvun esteitä ja lisää elintarvike- ja ruokamatkailutoimijoiden tietoja ja taitoja. Hanke mahdollistaa pienten toimijoiden kansainvälisen kasvun tavoittelua, lisää näkyvyyttä ja vahvistaa yritysten markkinoillepääsyä, (itä)suomalaisten tuotteiden ja palveluiden tarjontaa kasvavilla, maksukykyisillä markkinoilla. Hanke tuo mukanaan uusia yhteistyöhankkeita, yhteiskehittämisen ja pilotoinnin mahdollisuuksia.

BioSys Japani -hanke

Lisätietoa hankkeesta antavat:

Jaana Puhakka

Yritysasiantuntija, MKN Itä-Suomi

jaana.puhakka@maajakotitalousnaiset.fi

0403012468

LinkedIn

Anna Rinteinen

Matkailuasiantuntija, MKN Itä-Suomi

anna.rinteinen@maajakotitalousnaiset.fi

0438273703

LinkedIn