Anni Rintoo

Anni kuva

Luonnontuoteasiantuntija, hankevetäjä, Luonnontuotteiden hankintaketjut kuntoon -hanke

MKN Keski-Suomi

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

anni.rintoo@maajakotitalousnaiset.fi 0438269712

PL 112, Kauppakatu 19 A
40101 Jyväskylä