Elintarvikeviennin aloitus Japaniin

MKN Itä-Suomi

Yrityshankkeet

Elintarvikeviennin aloitus Japaniin
Elintarvikevienti hankkeen logot

Pilottihankkeella  valmistellaan pohjoiskarjalaisten elintarvikkeiden, erityisesti premium- ja erikoistuotteiden, viennin aloittamista Japaniin. Viennistä kiinnostuneet elintarviketoimijat saavat tietoja Japanin elintarvikemarkkinoiden vientiprosesseista, potentiaalisista maahantuojista, jakelukanavista ja tuotteiden sijoittumisen mahdollisuuksista premium-, lahja- tai muuhun erikoiskategoriaan sekä niihin liittyvistä pakkausvaatimuksista. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan parhaat messut tai tapahtumat viennin aloittamiseksi sekä vieraillaan Foodex-messuilla Japaniin suuntautuvan verkostoitumismatkan yhteydessä.

Tämä hanke toimii pilottina laajemmalle elintarvikevientikokonaisuudelle, jossa tavoitellaan pohjoiskarjalaisille elintarvikkeille uusia liiketoimintamahdollisuuksia Japanissa.

Rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) määräraha
Rahoittaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto