Hirsikankaansuon kosteikon urakointi on edennyt hyvin

Hirsikankaansuon kosteikkorakenne on valmistumassa hyvää vauhtia. Kosteikon ala on kolme hehtaaria ja se rakennetaan entiselle turvetuotantoalueelle Mikkelin Haukivuorella. Rakenteen tarkoituksena on puhdistaa ojitetun metsätalousalueen vedet sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta.

20240626 104349 EL

Hirsikankaansuon entiselle turvetuotantoalueelle toteutettavan kosteikon suunnitelma valmistui vuoden 2024 alussa, ja lumien sulettua kaivinkoneurakoitsija on päässyt toteuttamaan seuraavaa vaihetta. Urakoitsijana toimii Maansiirto Kohvakka Ky, jolla on kokemusta vesiensuojelurakenteiden tekemisestä. Rakenteen toteutusta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus.

Kyyveden valuma-aluetalkkari kävi kesäkuun lopulla katsomassa kosteikon tilannetta yhdessä urakoitsijan ja työmaavalvonnasta vastaavan Savo-Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy:n konsultin kanssa. Konsultin mukaan rakenne etenee hyvällä mallilla ja on pysynyt hyvin aikataulussa. Kosteikon vesialueelle on raivattu tilaa ja kaksi settipatoa on jo asennettu paikoilleen. Alueella lenteli hyvin paljon korentoja ja paarmoja. Kosteikko valmistuu alkusyksystä. Jännittävää onkin nähdä, miten paljon lajisto runsastuu kosteikon valmistumisen jälkeen!

Monipuolinen kosteikko hyödyttää vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta. Vesien käsitteleminen mahdollisimman lähellä alkulähdettä auttaa ehkäisemään kiintoaineiden ja ravinteiden kulkeutumista virtauksien mukana lisäten vesistöjen kuormitusta. Hirsikankaansuon kosteikko käsittelee pääosin ojitetulta suolta tulevia metsätaloudesta syntyneitä kuormituksia. Monimuotoisena elinympäristönä se taas luo oman ekosysteeminsä, jossa viihtyvät hyönteiset ja vesieliöt sekä niillä ruokailevat linnut. Alueella voivat viihtyä myös esimerkiksi riistaeläimet, unohtamatta kasvillisuuden kirjoa.