Tag: ympäristö

Asiasanalla "ympäristö" merkitty sisältö

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Vaivaistalo

Vaivaistalon perustaminen

1 min lukuaika
Kylaan maisemaan kuva logolla

Yrityshankkeet· Maisemahankkeet

Kylään maisemaan - maisema kylien identiteetin ja matkailun veturina 2018-2021

Projektet Vyn till byn vill främja intresset och värdesättandet av den egna kulturmiljön

01.07.2018 - 28.02.2021

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Kansakoulu

Kerimäen ensimmäinen kansakoulu

1 min lukuaika

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Tielinja

Historiallinen tielinja

1 min lukuaika

Kerimäen Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku

Kulttuuriympäristöpolku esittelee Vanhainkodinmäen historiaa ja maiseman muutosta 1800-luvun lopulta tähän päivään.

1 min lukuaika
Komeaupiini (Lupinus polyphyllus) )on levinnyt luontoon tienvarsilta, puutarhoista ja pihoilta. Kuva: Katri Salminen

Uutinen

Vieraslajit ovat uhka Suomen luonnolle

Vieraslajit ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella.

Katri Eriksson Katri Eriksson 2
Terhi Ajosenpää Terhi Ajosenpaa

Katri Eriksson, Terhi Ajosenpää

5 min lukuaika
Kuva: Satu Paananen

Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää vesiensuojelua, sopeutumista tulvahaittoihin sekä jakaa tietoa.

22.04.2024 00:26 - 00:26

Rantojen monikäyttö, luonnon monimuotoisuus, kosteikot ja suojavyöhykkeet yleissuunnitelma Rymättylään ja Merimaskuun

Suunnittelun tavoitteena oli löytää potentiaalisia rantaniittyjä ja ruovikoita hoidon piiriin.

1 min lukuaika

Rannat kuntoon -toimintamalli

Käytännönläheiset ohjeet rantojen kunnostamiseen, rahoituslähteisiin ja yhteistyön edistämiseen.

1 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

MKN Maisemapalveluiden referenssit

Tutustu töihin ja projekteihin #mknmaisema

1 min lukuaika
20170630 172456

Maisemahankkeet

Rannat Kuntoon (Kainuu)

Rantojen kunnostusta lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä asukkaiden kanssa. Toiminta-aika 1.3.2017 – 31.10.2020

22.04.2024 00:26 - 00:26

Särkikaloja pyytämällä ja ruoaksi valmistamalla voidaan vähentää vesistöjen kuormitusta

Särkikaloja tehokkaasti pyytämällä niiden kannat voitaisiin pitää kohtuullisen kokoisina.

1 min lukuaika

Uposkasvibiomassan poisto ja hyötykäyttö

Osa uposkasveista voi runsastuessaan haitata vesistön käyttöä.

1 min lukuaika

Luonnonmukainen vesirakentaminen

Vesien hyvä tila on edellytys kalaston viihtymiselle ja virkistyskäytölle.

1 min lukuaika

Järvien hoitokalastus

Runsastunut särkikalakanta aiheuttaa ja ylläpitää järven sisäistä kuormitusta.

1 min lukuaika

Järven tilan luokittelu seuranta ja tarkkailu

Suomen järvistä 85 prosenttia on peräti hyvässä tai erinomaisessa tilassa.

1 min lukuaika