Tag: Maisemapalvelut

Asiasanalla "Maisemapalvelut" merkitty sisältö

Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -webinaarit

Tule mukaan oppimaan ruokahävikistä ja vesienhoidosta!

3 min lukuaika

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Karoliina Heikarainen

Karoliina Heikarainen, kirjailija Joel Lehtosen äiti

1 min lukuaika

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Kiviaita

Käytännöllinen kiviaita

1 min lukuaika

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Huutolaislapset

Kunnalliskodista huutolaislapseksi

1 min lukuaika

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Vaivaistalo

Vaivaistalon perustaminen

1 min lukuaika

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Tulipalo

Tulipalo kunnalliskodissa

2 min lukuaika

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Kunnalliskoti

Kunnalliskodin asukkaat ja asuinolot

2 min lukuaika
Kylaan maisemaan kuva logolla

Yrityshankkeet· Maisemahankkeet

Kylään maisemaan - maisema kylien identiteetin ja matkailun veturina 2018-2021

Projektet Vyn till byn vill främja intresset och värdesättandet av den egna kulturmiljön

01.07.2018 - 28.02.2021

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Maanviljelystä

Maanviljelystä kunnalliskodissa

1 min lukuaika

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Uusi vanhainkoti ennen ja nykyään

Uusi vanhainkoti ennen ja nykyään

7 min lukuaika

Kerimäen Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku

Kulttuuriympäristöpolku esittelee Vanhainkodinmäen historiaa ja maiseman muutosta 1800-luvun lopulta tähän päivään.

1 min lukuaika

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Tielinja

Historiallinen tielinja

1 min lukuaika

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Kansakoulu

Kerimäen ensimmäinen kansakoulu

1 min lukuaika

Rantojen monikäyttö, luonnon monimuotoisuus, kosteikot ja suojavyöhykkeet yleissuunnitelma Rymättylään ja Merimaskuun

Suunnittelun tavoitteena oli löytää potentiaalisia rantaniittyjä ja ruovikoita hoidon piiriin.

1 min lukuaika

Rannat kuntoon -toimintamalli

Käytännönläheiset ohjeet rantojen kunnostamiseen, rahoituslähteisiin ja yhteistyön edistämiseen.

1 min lukuaika

Avoimien alueiden viherpalveluohjelma Tampereen kaupungille

B-hoitoluokkien viherpalveluohjelman avulla kokonaiskuva Tampereen kaupungin maisemapelloista ja niityistä.

1 min lukuaika