Niityn kehittäminen ja hoito

3 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Niityn kehittäminen vaatii valoa ja kärsivällisyyttä

Niitty kuva Leena LK

Niityn perustaminen

Uuden niityn otollisin perustamisaika on yleensä aikaisin keväällä tai syksyllä syys-lokakuussa. Etelään tai länteen viettävä rinne, läpäisevä maa ja avoimuus ovat hyviä lähtökohtia uudelle niitylle. Kylvettävä alue muokataan muutamien neliöiden suuruisissa laikuissa ja poistetaan laikuilta havaittavat rikkakasvit ja vieraslajit (www.vieraslajit.fi). Tarvittaessa erityyppisille kasvupaikoille on saatavissa valmiita kuivan niityn, tuoreen niityn, kostean niityn ja tulvaniityn kasvualusta-ainesta. Sopivaa kasvualustaa tarvitaan noin 20 cm paksuinen tiivistetty kerros. Alle hehtaarin suuruisen niityn perustaminen onnistuu parhaiten huolellisena käsityönä.

Niittyä voi kehittää siirtämällä läheiseltä samantyyppiseltä kasvupaikalta niitettyä niittoluokoa (niitettyä kasvillisuutta) paikalle, mihin kasvillisuuden toivotaan leviävän. Alueelle voi myös kylvää siemeniä. Siemenmateriaalina voi käyttää esimerkiksi valmiita kotimaista alkuperää olevia, alueen olosuhteisiin sopivia siemenseoksia. Kotimaista siemenmateriaalia toimittaa mm.

www.suomenniittysiemen.fi.

Siemenet ovat pieniä, joten niiden sekoittaminen esim. hienoon hiekkaan helpottaa kylvöä. Siemenet kylvetään pintaan, sillä useat siemenet vaativat valoa itääkseen.

Siemenet itävät hitaasti ja keväällä kylvettyjen lajien pienet taimet kehittyvät kesän kuluessa. Niityn kehittäminen vaatii kärsivällisyyttä, sillä jotkut lajit saattavat odottaa lepotilassa suotuisia itämisolosuhteita jopa vuosia. Jos vielä 3-4 vuotta kylvöstä niitty ei ole kehittynyt toivotusti monilajiseksi, voidaan suorittaa laikuittain täydennyskylvöjä.

Karua pihanurmea voi kehittää monilajiseksi

Vanhaa nurmikkoa voi myös yrittää kehittää monilajiseksi niityksi, mutta se vaatii kärsivällisyyttä. Rehevä nurmikko vaatii yleensä aina kasvualustan vaihdon. Mutta jos nurmialue on valmiiksi karu ja huonosti kasvava, sitä voi kehittää niityksi. Ensimmäisenä toimenpiteenä lopetetaan nurmikon lannoitus ja pintamaahan lisätään hiekkaa. Nurmikonleikkausvälejä pidennetään ja samalla tehostetaan leikkaustähteen poiskeruuta. Nurmikkoa voidaan poistaa myös laikkuina ja lisätä laikkuihin uutta kasvualustaa ja kylvää niihin niittykasvien siemeniä. Niittysiemeniä ei pidä kylvää muokkaamattoman nurmikon joukkoon, koska siemenet tuhoutuvat jäädessään nurmikkoheinien sekaan.

Niityn hoito

Kukkivat niityt tarvitsevat valoa. Yksittäiset puut, katajat ja muut maisemapuut sopivat niityille, mutta muutoin tulee huolehtia, että alue pysyy avoimena ja valoisana, jotta kukkaloisto pääsee kehittymään parhaimmilleen.

Laidunnus yhdistettynä täydennysniittoihin on useimpien niittyjen perinteistä ja tehokkainta hoitoa. Pienemmät niityt hoidetaan yleensä niittämällä mahdollisimman leikkaavateräisillä välineillä. Laidunnuksessa on syytä olla hyvin suunnitelmallinen ja tarvittaessa rajata alueita pois laidunalueesta. Joskus eläimet syövät kasvillisuuden liian matalaksi ja niityn kukat eivät pääse kukkimaan. 

Niitty niitetään kerran tai kahdesti vuodessa kasvuston ränsistyttyä ja luoko kerätään pois muutama päivä niiton jälkeen. Yleensä niitto suoritetaan loppukesällä, mutta niitto on kuitenkin hyvä suorittaa ennen ei-toivottavien lajien kukintaa. Jos niittojäte kerätään heti pois, osa siemenistä ei ehdi varista, vaan kulkeutuu luokon mukana pois niityltä. Sopiva niittokorkeus on 5-10 cm eikä mielellään sitä korkeampi, eikä matalampi. Niitossa kannattaa myös huomioida eri lajien eri aikainen kukinta. Niittoa kannattaa tehdä myös portaittain. Jos kukkivat lajit niitetään liian aikaisin, ennen kuin siemenet ovat ehtineet kehittyä, niitty muuttuu nopeasti heinävaltaiseksi.

Rehevät alueet ja etenkin laikut, joille niittysiementä ei ole kylvetty vaan joille niityn lajien toivotaan vähitellen leviävän, kannattaa niittää useita kertoja kesässä (2-3 kertaa) ja aina kerätä niittojäte pois. Ei toivottavien lajien, kuten maitohorsman ja vuohenputken hävittämistä voidaan tehostaa niittämällä alueet useampaan kertaan muutaman kasvukauden ajan. Niittäminen ei tehoa voikukkaan. Yksittäiset voikukat voi poistaa juurineen voikukkaraudalla, mutta suurempiin kasvustoihin tarvitaan alueen voimakkaampaa uudistamista. Haitalliset vieraslajit eivät myöskään kuulu niityille.