Kyyveden valuma-aluetalkkari

MKN Etelä-Savo

Kyyveden valuma-aluetalkkari -pilottihankkeella kehitetään valuma-aluelähtöistä maa- ja metsätalouden vesiensuojelua ja vesienhoitoa.

DSC 0350 muok

Kyyveden valuma-alue ulottuu Kangasniemen, Pieksämäen ja Mikkelin alueille. Hankkeessa toimiva Talkkari neuvoo, opastaa ja tukee maanomistajia ja esimerkiksi osakaskuntia, ojitusyhtymiä, yhdistyksiä ym. toimijoita suunnitelmien ja toimenpiteiden edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Talkkari järjestää yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja maanomistajien kanssa työnnäytöksiä, muita infoja ja tapaamisia, joissa havainnollistetaan käytännönläheisesti erilaisten toimenpiteiden ja teknisten ratkaisujen toteutusta sekä kerrotaan niiden merkityksestä vesienhoidon ja vesiensuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi. Kyyveden valuma-aluetalkkarina toimii ProAgria Etelä-Savon ja maa-ja kotitalousnaisten ympäristöasiantuntija Eeva Lahtinen.

Metsistä ja pelloilta vesistöihin karkaavat ylimääräiset ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä. Valuma-aluelähtöisen vesienhallinnan avulla huolehditaan sekä vesiensuojelusta että maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksistä samanaikaisesti. Kestävä vesienhallinta auttaa sopeutumaan myös muuttuvaan ilmastoon, kuten tulviin ja kuivuuteen sekä varjelemaan luonnon monimuotoisuutta.

Tee maastokartoitus asiantuntijan kanssa!

Pohditko vesiensuojeluratkaisua tai mietitkö miten viljelymaasi kasvukuntoa voisi parantaa? Ota asiantuntijamme kumppaniksi tarkastelemaan maan rakennetta ja muita tekijöitä, jotka vaikuttavat maan viljavuuteen, hiilensidontaan ja ravinteiden pidättymiseen. Lisätietoa antaa Kyyvesitalkkari Eeva Lahtinen.

Kyyvesitalkkarin tapahtumat 

 • 26.1.2024 Lietjärven alueen maanomistajatilaisuus kaksitasouomasta, Haukivuori, Mikkeli
 • 7.10.2023 Lietjärven vesiensuojeluratkaisuihin tutustuminen, Haukivuori, Mikkeli
 • 19.9.2023 Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen Tupailta Pieksämäellä, Partaharjukeskus, Partaharjuntie 361
 • 27.6.2023 Rutakonjoen maastoretkeily: vesiensuojelurakenteisiin tutustuminen. Pieksämäki

  Kyyveden valuma-aluetalkkari mukana myös seuraavissa tapahtumissa:

  • 15.5.2024 Valtakunnallinen kalastuspäivä koululaisille, Mikkeli
  • 5.3.2024 Lietjärven ojitusyhteisön yhtiökokous, Haukivuori, Mikkeli
  • 18.8.-19.8.2023 Mikkelin kalamarkkinat 
  • 15.7.2023 Haukivuoren kesämarkkinat, Mikkeli
  • 14.7.2023 Tupailta Haukivuoren keskustassa entisessä valtuustosalissa, Mikkeli
  • 17.6.2023  Luonnonlaidunpäivä Haukivuorella Harjun Maatalous Oy:n tilalla, Mikkeli.

  Artikkelit

  Tee maastokartoitus Kyyvesitalkkarin kanssa

  Kyyvesitalkkarin ensimmäisen vesiensuojelurakenteen toteutus alkoi

  Kyyvesitalkkarin yleisötapahtuma Lietjärvellä: Maanomistajat kiinnostuneita puupuhdistamon toimivuudesta

  Suovun valuma-alueen kunnostussuunnitelmat valmistuivat

  Ihastjärven pato kunnostettiin maanomistajien yhteistyönä

  Hankkeen tausta

  Kyyveden valuma-aluetalkkari on yksi neljästä valtakunnallisesta ELY-keskusten koordinoimasta valuma-aluepilotista, jotka edistävät valuma-aluelähtöistä vesienhallintaa etsimällä parhaita käytäntöjä tunnistettuihin haasteisiin yhdessä maanomistajien kanssa. Kyyveden pilottihankkeen rahoitus tulee Etelä-Savon ELY-keskukselta, joka valvoo hankkeen toteutusta. Pilotit ovat osa Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

  #vesiensuojeluntehostamisohjelma #vedenvuoro

  Kyyveden valuma-alueen rajat sekä vedenlaadun ekologinen luokittelu 2019

  Kyyveden valuma-alueen rajat sekä vedenlaadultaan heikentymisriskissä olevat vesistön osat 2019