Eeva Lahtinen

Lahtinen eeva www

Ympäristöasiantuntija, NEUVO-ympäristöneuvoja, MKNmaisemapalvelut

MKN Etelä-Savo

Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset

eeva.lahtinen@proagria.fi 050 470 3884

Mikonkatu 5
50100 Mikkeli

Toimin valuma-aluetalkkarina Kyyveden valuma-aluetalkkari –pilottihankkeessa. Tehtäväni on neuvoa, opastaa ja tukea maanomistajia ja esimerkiksi osakaskuntia, ojitusyhtymiä, yhdistyksiä ym. toimijoita suunnitelmien ja toimenpiteiden edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Osaamiseni keskittyy vesiensuojeluun, paikkatiedon hyödyntämiseen ja ympäristön kestävään käyttöön. Jos pohdit alueellasi syntyvää ympäristökuormitusta jollekin kohteelle, ota minuun yhteyttä, niin katsotaan, miten voin auttaa viemään asiaa eteenpäin.

Minut on hyväksytty maatilojen neuvontajärestelmän asiantuntijaksi osioissa Kestävä kehitys ja luonnonvarat sekä Luonnon monimuotoisuus.