Iitlahden kosteikko Sulkavalla on vuoden maisemateko 2023 Etelä-Savossa

3 min lukuaika

Maa- ja kotitalousnaiset· MKN Maisemapalvelut

Luontotekoja-teemaa toteutti Etelä-Savon maisematekoraadin mielestä parhaiten Iitlahden linnustollisesti merkittävä kosteikko Sulkavalla.

Kosteikkokuva videosta
Kuva: Veikka Liljeström (kuvakaappaus videolta)

Iitlahden kosteikko Sulkavalla on vuoden maisemateko Etelä-Savossa teemalla Luontotekoja. Vuoden maisematekokilpailu järjestetään vuosittain, nyt jo kahdeksatta kertaa. 

Saimaan rannassa sijaitsevaa aluetta yritettiin saada peltoviljelyyn 1970-luvulla perustetun pumppaamon sekä rantaan rakennettujen pengerten avulla. Jatkuvasta pumppaamisesta huolimatta viljely onnistui vain pienellä osalla aluetta, ja loppuosalla kasvoi enemmän ja vähemmän kituliasta puustoa. Pumpun hajottua 2000-luvun lopulla alue joutui veden valtaan, ja Asta-myrsky viimeisteli tuhon kaatamalla kaikki puut, joilla oli taloudellista merkitystä. Maanomistaja Pekka Hintsanen alkoi miettiä alueen käyttötarkoitusta ja luki lehdestä kosteikoista ja niihin saatavista avustuksista.

Kosteikkoprojektin suunnittelussa ja läpiviemisessä apuna oli sukulaismiehen, Hannu Koposen lisäksi myös muita tahoja. ”Riistakeskus oli mukana sekä käynnistysvaiheessa että suunnittelussa ja WWF autteli laskutusasioissa ja muutenkin tsemppasi”, Hintsanen kiittelee. Hän haki Etelä-Savon ELY-keskuksesta ei-tuotannollista investointikorvausta monivaikutteisen kosteikon perustamiseen. Se myönnettiin ja kosteikko valmistui 2012. Hintsanen kiittelee myös ELY-keskusta: ”Todella hyvää yhteistyötä!” Kosteikon jatkohoitoa on turvattu hakemalla Etelä-Savon ELY-keskuksesta viisivuotisia maatalouden ympäristösopimuksia. Viimeisin haettiin keväällä 2023 ja siihen hoitosuunnitelman laati Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen.

Kosteikon linnustoa seurataan säännöllisesti muutto- ja pesimäaikaan. Olosuhteet siihen paranivat huomattavasti, kun Sulkavan kunta rakennutti kosteikon reunaan lintutornin erään lintuharrastajan aloitteesta 2022. Lintutornille on kunnan asettamat opasteet maantieltä. Tornilla on myös virkistys- ja opetuskäyttöä. Se osallistuu mm. vuosittain Tornien taisto –kisaan. Kosteikolla on aloitettu Luomuksen johdolla lintujen rengastusseuranta 2023. Tällä seurantatavalla saadaan tietoa lintujen pesimäaikaisista levinneisyysalueista sekä myös lintujen kunnosta, ja tiedot ovat kaikkien tutkijoiden hyödynnettävissä.

Etelä-Savon maakunnallinen maisematekoraati perusteli valintaansa seuraavasti: 

Vuonna 2012 yksityismaalle perustettu yli 10 hehtaarin kosteikko on merkittävä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kosteikot ovat lajirikkaita luontotyyppejä, joiden määrä on vähentynyt. Laajan pelto- ja joutoalueen perustaminen monivaikutteiseksi kosteikoksi on vaikuttava ennallistamis-toimenpide ja kädenojennus luonnolle. Iitlahden kosteikko on merkittävä linnuston muutonaikainen levähdysalue ja siellä pesii huomattavan rikas lajisto. Maanomistaja Pekka Hintsanen on perustamistöiden jälkeen hoitanut ja huoltanut kosteikkoa vuosittain. Kosteikon kautta johdetaan yläpuolisen laajan peltoalueen vedet ennen Saimaan vesistöä, joten sillä on myös vesiensuojelullista merkitystä.

Merkittävää lisäarvoa on saatu yhteistyökuvioiden kautta: Sulkavan kunnan vuonna 2022 rakentama lintutorni lisää virkistyskäyttöä ja antaa mahdollisuuden kaikille tutustua kosteikkoon. Vuonna 2023 Luomuksen aloittaman linnustoseurannan avulla kosteikolta saadaan luonnontieteellistä tutkimustietoa, jolla on merkitystä mm. luontokadon torjunnassa.

Kosteikko sisältyy Iitlahden maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Se rajautuu Iitlahden kartanon peltoihin ja täydentää monimuotoista maaseudun maisemakokonaisuutta. Työllä on jatkuvuutta maatalouden ympäristösopimusten, tutkimushankkeen sekä kunnan aktiivisen roolin myötä.

Etelä-Savossa raatiin kuuluivat ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo Etelä-Savon maakuntaliitosta, luonnonsuojeluasiantuntija Minna Kosonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta, toimittaja Mika Kuha Mökkiradiosta ja ympäristöasiantuntija Eeva Lahtinen Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta. Raadin esittelijänä ja sihteerinä toimi maisema- ja ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta.

Raati kiitti kaikkia kilpailun osallistujia arvokkaasta työstä luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Raati halusi voittajan ohella myöntää kunniamaininnan Altti Sydänlammelle Mikkelin Ristiinaan hakamaiden ja metsälaidunten palauttamisesta laidunkäyttöön sekä onnistuneesta vieraslajien torjunnasta laiduntamalla.

Vuoden maisematekokilpailun järjestää Maa- ja kotitalousnaiset ja sitä tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Pekka Hintsanen taustallaan Iitlahden kosteikko ja lintutorni.

Pekka Hintsanen taustallaan Iitlahden kosteikko ja lintutorni. Kuva: Saara Ryhänen