Kylien maisemahelmet - keinoja maaseutuluonnon ja maisemien ylläpitoon

MKN Oulu

Maisemahankkeet

Hankkeessa edistetään erityisesti perinnebiotooppien eli monilajisten luonnonniittyjen ja laitumien kunnostusta ja hoitoa. Myös kyläläisille tärkeät kohteet, kuten maiseman, virkistyskäytön, kylämatkailun ja kulttuuriperinnön kannalta merkittävät alueet ja rakenteet huomioidaan suunnittelussa.

Kylien maisemahelmet ylakuva
Kylien maisemahelmet

Kylien maisemahelmet -hankkeessa mietitään keinoja maaseutuluonnon ja maisemien ylläpitoon yhdessä mukaan ilmoittautuneiden maaseutukylien kanssa vuosina 2022-2024.

Maaseutuympäristön voimakas muutos viime vuosikymmeninä on johtanut maiseman muuttumiseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Tärkeää olisi löytää keinot, miten vaalia arvokkaita ympäristöjä osana elinvoimaista maaseutua. Tässä asukkaat ja aktiiviset kylät ovat keskeisessä asemassa.

Hankkeessa edistetään erityisesti perinnebiotooppien eli monilajisten luonnonniittyjen ja laitumien kunnostusta ja hoitoa. Myös kyläläisille tärkeät kohteet, kuten maiseman, virkistyskäytön, kylämatkailun ja kulttuuriperinnön kannalta merkittävät alueet ja rakenteet huomioidaan suunnittelussa.

Hankkeessa mukana olevia kyliä ovat Iinattijärvi Pudasjärveltä, Markkuu Tyrnävältä, Petäjäskoski Oulaisista, Rautio Kalajoelta ja Tavastkenkä Pyhännältä. Myös 2–3 muun kylän kanssa neuvottelut ovat meneillään. Mukana olevien kylien kunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen 5% osuudella.

Hankkeen tavoitteena on testata uusia keinoja kunnostaa ja hoitaa kylämaisemia ja arvokkaita perinnebiotooppeja 6–8 maaseutukylällä Pohjois-Pohjanmaalla.

Lue lisää täältä.

Ely logo
Lippu ja lause suomi