Kylien maisemahelmet - keinoja maaseutuluonnon ja maisemien ylläpitoon

MKN Oulu

Maisemahankkeet

Hankkeessa edistetään erityisesti perinnebiotooppien eli monilajisten luonnonniittyjen ja laitumien kunnostusta ja hoitoa. Myös kyläläisille tärkeät kohteet, kuten maiseman, virkistyskäytön, kylämatkailun ja kulttuuriperinnön kannalta merkittävät alueet ja rakenteet huomioidaan suunnittelussa.

Kylien maisemahelmet ylakuva
Kylien maisemahelmet

Kylien maisemahelmet -hankkeessa mietitään keinoja maaseutuluonnon ja maisemien ylläpitoon yhdessä mukaan ilmoittautuneiden maaseutukylien kanssa vuosina 2022-2024.

Maaseutuympäristön voimakas muutos viime vuosikymmeninä on johtanut maiseman muuttumiseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Tärkeää olisi löytää keinot, miten vaalia arvokkaita ympäristöjä osana elinvoimaista maaseutua. Tässä asukkaat ja aktiiviset kylät ovat keskeisessä asemassa.

Hankkeessa edistetään erityisesti perinnebiotooppien eli monilajisten luonnonniittyjen ja laitumien kunnostusta ja hoitoa. Myös kyläläisille tärkeät kohteet, kuten maiseman, virkistyskäytön, kylämatkailun ja kulttuuriperinnön kannalta merkittävät alueet ja rakenteet huomioidaan suunnittelussa.

Hankkeessa mukana olevia kyliä ovat Iinattijärvi Pudasjärveltä, Markkuu Tyrnävältä, Petäjäskoski Oulaisista, Rautio Kalajoelta ja Tavastkenkä Pyhännältä. Myös 2–3 muun kylän kanssa neuvottelut ovat meneillään. Mukana olevien kylien kunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen 5% osuudella.

Hankkeen tavoitteena on testata uusia keinoja kunnostaa ja hoitaa kylämaisemia ja arvokkaita perinnebiotooppeja 6–8 maaseutukylällä Pohjois-Pohjanmaalla.

Hallinnoija: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 95 %. Kunnat 5 % (Kalajoki, Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäntä, Tyrnävä)

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat:

 • Laaditaan kylille maisemanhoidon kehittämissuunnitelmia yhdessä kyläläisten ja alueen toimijoiden kanssa.

 • Autetaan käynnistämään kylillä konkreettisia maiseman ja perinnebiotooppien kunnostustoimia.

 • Etsitään uusia maisemanhoitoyrittäjiä ja järjestetään heille valmennusta maisemanhoitoyrittäjyydestä.

 • Pohjois-Pohjanmaan maisemanhoidon toimijoiden verkoston kehittämistä jatketaan tapaamisten ja yhteydenpidon kautta.
 • Perinnebiotooppikohteiden hoidon edistämistä tehdään neuvonnan ja tiedotuksen avulla.

Hankkeessa järjestetään kullakin kylällä kolme tilaisuutta hankkeen aikana:

 1. Alkuinfo/ ideointityöpaja ja työohjelman laatiminen

 2. Osallistavan suunnittelun tilaisuus, esim. maastotyöpaja, kyläkävely tai kunnostustalkoot
  Lopputyöpaja, jossa tulosten esittely ja jatkotoimista sopiminen. Hankkeen aikana järjestetään myös neljä laajempaa maisematoimijoiden verkoston tapaamista.

Materiaalit

Ympäristösopimukset-info 17.4.2024

  Maisemayrittäjäksi valmennus osa 3 -webinaari 20.3.2024

  Kyläympäristön luonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon mahdollisuuksia

  Kunnostusmenetelmät ja -resurssit luonnon parhaaksi -seminaari 12.12.2023

  Pohjois-Suomen Lammas ja Villa ry:n kokous Pulkkila 4.3.2023

  Aloitustapaaminen 17.5.2022

  Tilaa uutiskirje