Kalle Hellström

Kalle hellstrom 0

Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija

MKN Oulu

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi 043 825 5253

Kauppurienkatu 23
90100 Oulu

Työtehtäviini kuuluvat perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten hoidon suunnittelu, maisemasuunnittelu, maatalouden ympäristösopimussuunnittelu ja erilaiset maisemaan ja ympäristöasioihin liittyvät asiantuntijatehtävät. Erityisosaamistani ovat luonnon monimuotoisuusasiat ja perinnebiotooppien hoito.

Koulutukseltani olen biologi (FT, Oulun yliopisto). Palveluni on suunnattu niin yksityisasiakkaille, maaseutuyrityksille kuin julkisyhteisöille ja yhdistyksillekin.