Kainuun sienisyksy

MKN Itä-Suomi

Ruokahankkeet

Kainuussa innostutaan sienistä #kulttuurirahastontuella

Herkkutattiasetelma Suovaaran sienitapahtumassa

Kainuun sienisyksy -tapahtumasarjan tavoitteena oli ylläpitää ja kehittää sienitietoa ja sienestysperinnettä Kainuussa järjestämällä koulutuksia, sieninäyttelyitä ja sieniretkiä, kasvattaa tietämystä kainuulaisen sieniperinteen erityispiirteistä ja lisätä verkostoitumista sienialan toimijoiden välillä.

Kainuussa on pitkä sienestysperinne, mutta sienitaidot eivät välttämättä siirry uusille sukupolville: valtaosa aktiivisista sienestäjistä oli Arktiset Aromit ry:n vuonna 2011 tuottaman selvityksen mukaan 45-64-vuotiaita. Kainuussa myös aktiivista sieniseuratoimintaa on ollut viime vuosina vähemmän kuin monissa muissa maakunnissa. Maa- ja kotitalousnaisten järjestämissä sienineuvontatapahtumissa nousi esille vahva kiinnostus sienituntemuksen lisäämiseen ja sienten hyödyntämiseen liittyvään tiedotukseen ja koulutukseen, jota ei kuitenkaan ole ollut Kainuussa tarjolla kysyntää vastaavasti. Kainuun sienisyksy -tapahtumat pyrkivät vastaamaan tähän kysyntään. Tapahtumia järjestettiin hajautetusti eri paikkakunnilla ja osin verkossa, jotta osallistuminen oli mahdollista koronasta huolimatta.

Sienituntemukseen keskittyvien koulutusten lisäksi tapahtuman puitteissa järjestettiin sieniruokakursseja ja sienten eri hyödyntämistapoihin, kuten sienten kotiviljelyyn liittyvää tiedotusta ja käytännön työpajoja. Tapahtumia järjestetään useiden eri yhteistyökumppaneiden kanssa: mm. Ensilän palstaviljelijät, Kaukametsän opisto, Tipasojan kyläyhdistys, Variskankaan Martat ja Sotkamon Martat.

Hankkeessa järjestettiin vuonna 2021 eri paikkakunnilla Kainuussa mm. sieniviljelytyöpaja, sieninäyttelyitä ja -kävelyitä, korvasienilive, kääpäretki ja tryffeliretki. Tapahtumat herättivät paljon kiinnostusta ja innostivat myös uusia harrastajia sienten piiriin. Hanke on nyt päättynyt, mutta toteutamme edelleen sienitiedotusta ja sienitapahtumia osana toimintaamme. Seuraa tapahtumasivuja tai ole yhteydessä!

Sieniviljelytyöpajan tuloksena saatiin maukasta osterivinokassatoa noin kuuden viikon kuluttua sienipedin rakentamisesta. Viileässä osterivinokkaista tulee tummempia kuin sisäviljelmässä.