Kädet multaan -aktiivisen ruokakansalaisuuden toimintamalli

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Ruokahankkeet· Järjestöhankkeet

Kädet multaan – aktiivisen ruokakansalaisuuden toimintamalli varhaiskasvatukseen, kouluihin ja paikallisyhteisöihin

Kadet multaan netti 620x360px 1

Miksi lasten kädet on saatava multaan?

Ruokakasvatus on yhä tärkeämpää sillä:
  • tutkimusten mukaan suurella osalla alakoululaisista on heikko käsitys ruoantuotannosta.
  • lasten ja nuorten omakohtaiset kokemukset ruoan reitistä pellolta pöytään ovat vähäisiä maatilojen vähenemisen myötä.
  • ruoan arvostus ja ruokatottumukset syntyvät jo varhaisessa vaiheessa.

Ruoka- ja ympäristökasvatuksen toimenpiteet ovat konkreettinen, osallistava keino tukea ruoan arvostuksen ja aktiivisen ruokakansalaisuuden kehittymistä.

Lapset, lapsiperheet ja heidän parissaan työskentelevät ovat keskeinen väylä vaikuttaa tulevaisuuden ruokaosaamiseen ja ruokatajun kehittymiseen!
Kädet multaan – aktiivisen ruokakansalaisuuden toimintamalli varhaiskasvatukseen, kouluihin ja paikallisyhteisöihin -hanke käynnistyi syksyllä 2019.
Päätavoitteena oli kehittää käytännönläheinen ravinteiden kierrätystä lisäävä aktiivisen ruokakansalaisuuden toimintamalli varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja paikallisyhteisöihin, joka lisää:
  • ravinteiden kierrätystä ja vähentää ruokahävikkiä
  • ymmärrystä ruoantuotannosta ja kestävistä ruokavalinnoista
  • kasvisten ja kasvisruoan käyttöä sekä lasten luonto- ja maakontaktia.

Ympäristöministeriö rahoitti hanketta 145 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta.

Hankkeen taustaa, toimintamallia ja tuloksia valottaa:

KÄDET MULTAAN -esite

KÄDET MULTAAN -toimintamalli

Hyödynnä myös muita materiaaleja, kuten bokashin käyttöön opastavaa videota, vuosikelloa viisareineen ja esitettä, miksi kädet on hyvä laittaa multaan.

Maa- ja kotitalousnaisten aikaisemmissa hankkeissa syntynyttä materiaalia:

Ruokakasvatukseen vinkkejä Ruokarohkea salapoliisi ja kasvisaarteen arvoitus -hankkeesta.

Terveyttä edistävät välipalat -projektin toimintamalleista löytyy sopivia sekä ala- että yläkouluun.
Esimerkiksi Kaappaa kasvis on alakouluille, Agentti-malli yläkouluille.

Älä ruoki hukkaa - Biojäte paastolle tehtävävihko alakouluun.

Kädet multaan -teemaan sopivia materiaaleja muualla esimerkiksi:

Menetelmäopas lastenpuutarhan perustamisesta ja hoitamisesta (Sagalundin museon julkaisu)

Ruokatieto ry:n ruokakasvatus-sivustolla tehtäviä ja vinkkejä ala- ja yläkoululaisille.

Puuhakirja jätteiden lajittelusta eskariin ja alakouluun (Kiertokapula).

Sydänliiton Neuvokas perhe -sivustolta vinkkejä niin ammattilaisille kuin perheillekin.

Multatehdas