Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun kansainvälistymisvalmiuksien nostaminen

MKN Oulu

Ruokahankkeet

Hankkeessa edistettiin Suomessa Oulun seudulla pohjoispohjalaisen ruokaketjun kansainvälistymisvalmiuksia.

Hillo kuva Timo Viljakainen

The project promoted the internationalisation capacity of the North Ostrobothnian food chain in the Oulu region of Finland. The direct target and actor group of the project were experts from the advisory organisation of ProAgria Oulu and the Rural Women’s Advisory Organisation (MKN). Through networking, the indirect target group was other actors and organisations in the food chain.

The project identified and explored international networks and cooperation platforms. It also benchmarked models and areas that work. The project identified key funding channels for food chain development and potential partnerships. The project provided a tool for connecting to key networks and acting as an active development partner.

Thanks to the project, many key networks were identified. The know-how to work in networks and the capacity to support the internationalisation of enterprises was increased.

Hankkeen suorana kohde- ja toimijaryhmänä olivat ProAgria Oulun ja Oulun maa- ja kotitalousnaisten neuvontaorganisaation asiantuntijat. Välillisenä kohderyhmänä olivat muut ruokaketjun toimijat ja organisaatiot verkostotoiminnan kautta.

Hankkeessa kartoitettiin ja tutustuttiin kansainvälisiin verkostoihin sekä yhteistyöalustoihin. Lisäksi benchmarkattiin toimivia malleja ja alueita. Hankkeessa selvitettiin keskeisiä ruokaketjun kehittämiseen suunnattuja rahoituskanavia ja mahdollisia kumppanuuksia. Hankkeen avulla saatiin eväitä keskeisiin verkostoihin kiinnittymiseen ja toimimiseen aktiivisena kehittämispartnerina.

Hankkeen tuloksena tunnistettiin tärkeimmät verkostot. Osaaminen verkostoissa toimimiseen ja edellytykset yritysten kansainvälistymisen tukemiseen kasvoivat.

Hankkeeseen saatiin rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liiton "Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE)" määrärahasta.

Pohjois-Pohjanmaan liitto