Hygieniaosaamista ja työelämäntaitoja ukrainalaisille

MKN Länsi-Suomi

Ruokahankkeet

Koulutuksessa käydään lävitse ravitsemusalalla tarvittavan hygieniapassin teoria. Opiskelun jälkeen tavoitteena on suorittaa Hygieniapassi ja näin parantaa ukrainalaisten mahdollisuuksia työllistyä Suomessa.

Hygitesti
Mkn logo lansi suomi
Opintokeskus Sivis1

Hygieniaosaamista ja työelämätaitoja ukrainalaisille

Koulutuksessa käydään läpi kahden opetuskerran aikana ravitsemusalalla tarvittavan hygieniapassin teoria. Kouluttajan lisäksi paikalla on virallinen tulkki, joka kääntää opetuksen oppijoiden äidinkielellä. Kurssin sisältyy itseopiskelua lähikertojen lisäksi. Opiskelun jälkeen tavoitteena on suorittaa Hygieniapassi ja näin parantaa ukrainalaisten mahdollisuuksia työllistyä Suomessa.

Kohderyhmä ja vaatimukset

Koulutus on suunnattu Ukrainan pakolaisille, jotka tarvitsevat lisää valmiuksia työllistyökseen Suomessa.

Osaamistavoitteet

Hygieniaosaamista ja työelämätaitoja ukrainalaisille käsitellään seuraavia aiheita:

  • elintarvikehuoneistossa työskentelevän henkilön hygieniaosaamisvaatimukset
  • perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta
  • ruokamyrkytykset ja hygieeniset työtavat
  • henkilökohtainen hygienia
  • puhtaanapito
  • omavalvonta
  • lainsäädäntö ja viranomaiset

Koulutusmateriaali: Lupa kokata elintarvikehygienian perusteet Материал для учащихся

Koulutus tullaan järjestämään Loimaalla sekä Salossa. Koulutuksen mahdollistaa Opintokeskus Sivis, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä Farman säätiö sekä Loimaalla WP-Katsastus Oy Lieto ja Koski Tl ja Loimaan evankelinen kansanopisto.