Vierailu pohjoiseen alkutuotannon ja elintarvikealan koulutus- ja tutkimusyksikköön Louelle

2 min lukuaika

Yrittäjyyden asialla

ClimateFood-hankkeen tiimiläiset Suomesta ja Ruotsista suuntasi syyskuun puolivälissä Tervolaan. Tarkoituksena oli tutustua Ammattiopisto Lappian Louen yksikön koulutilaan ja tunnustella mahdollisuuksia yhteistyöhön maiden välillä.

Vierailijat tutustumassa suomalaisiin alkuperäisrotuihin, suomenlampaisiin ja kainuunharmaksiin

Read the blog in English

Läs här på svenska

Louen maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksessa opiskellaan maatalous-, metsä-, ja puutarha-aloja. Koulutilalla asustaa suomalaisia alkuperäisrotueläimiä; suomenlampaita ja kainuunharmaksia sekä lapinlehmiä, jotka muodostavat tärkeän elävän geenipankin. Tilalla viljellään ja tutkitaan muun muassa tyrniä, humalaa ja nokkosta. 

Louen yksikkö on mukana monissa hankkeissa ja kehittää aktiivisesti toimintaansa. Tavoitteena on muodostaa Louesta lähiruoan osaamiskeskus, jonka ensimmäisenä vaiheena toimivat pian käyttöön otettavat kontit elintarvikkeiden pakastamista, kylmäsäilytystä ja raaka-aineen käsittelyä varten.

Yhteistyötä pohjoisten elintarvikealan kehittämisyksiköiden välille

Reilun parinsadan kilometrin päässä, Pohjois-Ruotsista Piitimen tuntumassa, on Hushållningssällskapetin ylläpitämä Öjebyn Agro Park, jolla on monia yhteneväisyyksiä Louen kanssa. Agro Parkissa testataan pohjoisiin olosuhteisiin sopivia viljelykasveja, marjoja ja vihanneksia. Agro Parkin erikoisuus on 130 lajikkeen omenatarha ja omenalle on pyhitetty myös ihan oma jokavuotinen tapahtumansa sadon kypsyttyä. Agro Parkissa vihannesviljelijät voivat vuokrata maata toimintaansa varten ja hyödyntää samalla sekä tilan koneita, että Hushållningsällskapetin työntekijöiden asiantuntemusta.

Louen koulutilan yhteydessä toimii paikallisia elintarvikealan yrityksiä ja kurkistimme yhden niistä, Arctic Ice Cream Factoryn tiloihin sekä maistelimme muun muassa ihanaa kuusenkerkkäjäätelöä. Pääsimme myös ihastelemaan muita paikallisia ruokatuotteita sympaattisessa lähiruokapuodissa.

Öjebyn Agro Parkissa on niin ikään lähiruokapuoti hieman pidemmälle vietynä itsepalveluversiona, jossa miehittämättömässä myymälässä asiakas maksaa tuotteet itsenäisesti. Ruoantuotantosektorin yrityksiäkin Agro Parkista löytyy – yhtenä esimerkkinä Arctic Winery, joka valmistaa kuohuviiniä herukoista.

Yksiköiden toimintaympäristö on samankaltainen: molemmat sijaitsevat harvaanasutulla alueella ja ilmasto maatalouden kannalta haastava. Onkin luonnollista, että juuri näiden kahden kehitystilan ihmiset tapasivat ja tutustuivat.

Miten etenemme – jatkoaskeleet elintarviketoimijoiden yhteispeliin

Vierailun päätteeksi todettiin, että kiinnostusta ja mahdollisuuksia yhteistyöhön tosiaan on puolin ja toisin. Seuraavaksi askeleeksi sovittiin samantyyppinen vierailu Öjebyn Agro Parkiin loppukesälle 2024. 

Molemminpuoliset vierailut ovat yhteistyön alkusoittoa. ClimateFood-projektin yhtenä tavoitteena on virittää yhteistyötä ilmastoviisaan ruoantuotannon alalla rajan yli monella saralla ja nivoa jo olemassa olevat yhteistyöverkostot yhteen. Rajat ylittävän toiminnan avulla saamme nostettua esiin kummankin maan parhaita käytäntöjä ja pääsemme oppimaan toinen toisiltamme.