Ruokaprovinssin johtajafoorumi suuntaa Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan kehittämistä

2 min lukuaika

Yrittäjyyden asialla

RP


Etelä-Pohjanmaa eli Ruokaprovinssi on suuri ja monitahoinen ruokamaakunta. Ruoka-ala on maakunnan elinvoimalle ja menestykselle elintärkeä. Vuoden 2023 syksyllä laskettiin Ruokaprovinssin eri toimijoiden yhteisessä hankesalkussa olevan 96 kpl erilaisia ruokaketjun eri osia koskettavia kehittämishankkeita, ja niiden yhteisbudjetti oli n. 10 miljoonaa euroa. Tällaista verkoston tuottamaa kokonaisuutta on haasteellista hahmottaa ja vielä vaikeampi johtaa.

Toivossa ei ole hyvä elää, kun kyse on strategian toteuttamisesta
Ruokaprovinssi 2030 strategia valmistui vuoden 2022 lopulla, ja siinä asetettiin Etelä-Pohjanmaalle tavoite olla “Paras paikka ruokabisnekselle 2030”. Strategian laatimisen aikana opittiin, että se ei tule toteutumaan ilman systemaattista mittaamista ja johtamista. Lisäksi huomattiin tarve seurata muitakin maakuntaan kohdentuvia ruoka-alaan liittyviä strategioita, esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan ilmastotiekarttaa. Strategiat eivät toteudu toivomalla, vaan johtamalla.

Kuka ottaa kopin?
Minkään jo Etelä-Pohjanmaalla toimivan ruoka-alan kehittäjän tehtävänkuvaan ei kuulu koko maakunnan ruokaverkoston kehittäminen, eikä mikään olemassa oleva kehittäjätaho halunnut ottaa uutta roolia itselleen. Tämän ongelmatiikan ratkaisemiseksi MKN yrityspalvelut/ProAgria Etelä-Pohjanmaa –vetoisesti haettiin yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa Etelä-Pohjanmaan liitolta rahoitus “Ruokaprovinssin Posse” -hankkeeseen. Hankkeen ulkopuolella tasavertaisena kumppanina oli myös Into Seinäjoki oy ja sen ruokateemainen innovaatioekosysteemisopimukseen liittyvä kehittämisprosessi. Seitsemän kuukautta kestäneen hankkeen avulla innovoitiin Ruokaprovinssin yhteiskehittämiselle tapa, “Ruokaprovinssin johtajafoorumi”.

Ruokaprovinssin johtajafoorumin toiminta on kaksiosaista
Historian saatossa Etelä-Pohjanmaalla on ollut yhtiötä, yhdistystä, sopimusta ja vapaita porukoita yhteisiä ruoka-alan asioita edistämässä. Analysoimalla mennyttä, haastattelemalla avainhenkilöitä ja keksimällä uutta päädyttiin kaksitasoiseen Ruokaprovinssin johtajafoorumiin.

Ruokaprovinssin johtajafoorumi kokoontuu kolmasti vuodessa käsittelemään Ruokaprovinssi 2030 –strategian toteutumista. Se voi ottaa asialistalleen myös muiden ohjelmien seuraamista ja Ruokaprovinssi-klusterin asioita. Johtajafoorumin ovet ovat avoinna kaikille Etelä-Pohjanmaalla toimiville ruoka-alan toimijoille pellolta pöytään.

Johtajafoorumin työrukkaseksi perustetaan lisäksi Ruokaprovinssin johtajafoorumin ydinryhmä, joka koostuu TKIO-alan (tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetus) toimijoista. He sopivat johtajafoorumin käytännön pyörittämisestä keskinäisen sopimuksen kautta. Ydinryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa sopimaan Ruokaprovinssin johtajafoorumin toteutuksesta.

Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset kehittämisen ytimessä
Viime vuosina Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset on ottanut vahvan aseman koko Ruokaprovinssin kehittämisessä. Se ei ole tavatonta, sillä järjestön yritys- ja ruoka-asiantuntijat ovat useamman ruokamaakunnan kehittämisen ytimessä suunnittelemassa, ideoimassa, kokoamassa joukkoja. Järjestö kantaa vastuuta ruoka-alan ja koko maaseudun kehittymisestä sekä elinvoimasta eri puolella Suomea.

Lue lisää: www.ruokaprovinssi.fi/johtajafoorumi