Lounais-Suomen metsänomistajat löysivät lisätuloja metsistään

2 min lukuaika

Maa- ja kotitalousnaiset· Ajankohtaista· Uutinen

Metsänomistajia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on viime vuosina tuettu etsimään ja tunnistamaan uusia tulonlähteitä. Mahdollisuuksia on löydetty muun muassa pakurikäävän ja joulukuusten kasvattamisesta. Yhä useampi metsänomistaja on kiinnostunut metsien erilaisista monikäyttömahdollisuuksista.

Leikkohavuja havuviljelmalla
Leikkohavuja havuviljelmällä

Puuntuotannon lisäksi on hyvä tunnistaa metsien tarjoamat muut hyödyt. Esimerkiksi virkistys ja luonnontuotteiden keruu voivat tarjota mahdollisuuksia lisätuloihin.

Hyvinvointia metsän elinkeinoista -hanke on aktivoinut lounaissuomalaisia metsänomistajia suunnitelmallisempaan ja omien tavoitteidensa mukaiseen metsien käyttöön ja hoitoon. Päämääränä on ollut tuoda esille erityisesti uusia metsien tarjoamia elinkeino- ja yritysmahdollisuuksia.

- Haluan rohkaista metsänomistajia pohtimaan omia arvojaan ja tavoitteitaan metsien käytölle. Uusia mahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi luonnontuotteiden keruu ja jalostaminen sekä luontomatkailu ja virkistyskäyttö, innostaa ympäristöpäällikkö Terhi Ajosenpää Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisista.

Hankkeen tavoittamien metsänomistajien metsien käyttöön liittyvissä tavoitteissa korostuivat taloudelliset näkökulmat, mutta myös esimerkiksi luonnon- ja riistanhoito on monelle tärkeää.

- Nuoret ovat yleisesti ottaen kiinnostuneempia muistakin elinkeinomahdollisuuksista kuin puuntuotannosta. Lisäksi etenkin naiset ovat erityisen kiinnostuneita luonnonhoidosta ja metsän monikäytöstä, kuvaa hankkeen projektipäällikkö Lasse Rantala.

Metsänomistajien uusissa oivalluksissa metsiensä hyödyntämismahdollisuuksista korostuivat erityisesti luonnontuotteet.

- Metsänomistajat innostuivat muun muassa joulukuusen kasvatuksesta, havujen keräämisestä ja pakurikäävän kasvatuksesta. He siis niin sanotusti näkivät metsän puilta – oman metsänsä uusin silmin, Rantala iloitsee.

Hankkeen tuloksena onnistuttiin innostamaan myös nuoria metsänhoito- ja luonnontuotealan pariin. Nuorten 4H-yrityksiä syntyikin useita.

- Nuorten yritykset keskittyvät muun muassa metsänhoitotöihin, kuten taimikonhoitoon sekä istutus- ja raivaussahatyöhön. Tämän lisäksi on syntynyt myös kahvila- ja luonnontuoteyrityksiä. Nuori saattaa esimerkiksi myydä keräämiään ja jalostamiaan luonnontuotteita kesäkahvilassa, kertoo aluejohtaja Anni Hirvonen Suomen 4H-liitosta.

Hankkeessa tuotettiin lisäksi neljä podcastia.

- Podcasteissa asiantuntijat kertovat omien kokemustensa pohjalta joulukuusen kasvatuksesta, luonnontuotteista, nuorten yrittäjyydestä ja metsurin työstä, Rantala vinkkaa.

Tutustu podcasteihin Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Lasse Rantala
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskeskus
puh. 040 525 3619
lasse.rantala@metsakeskus.fi

Terhi Ajosenpää
ympäristöpäällikkö
ProAgria Länsi-Suomi
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
puh. 043 825 1221
terhi.ajosenpaa@proagria.fi

Anni Hirvonen
aluejohtaja
Suomen 4H-liitto
puh. 050 441 8636
anni.hirvonen@4h.fi

Hyvinvointia metsän elinkeinoista- hanke toteutettiin 1.2.2022-31.10.2023. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina olivat Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä Suomen 4H-liitto. Hankkeen rahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.