Terhi Ajosenpää

Terhi Ajosenpaa

Ympäristöpäällikkö, maisema-asiantuntija

MKN Länsi-Suomi

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

terhi.ajosenpaa@maajakotitalousnaiset.fi 043 825 1221

Vahdontie 91
20320 Turku

Ympäristöpäällikkönä koordinoin ProAgria Länsi-Suomen ympäristöyhteisön toimintaa ja kehitän ympäristövastuun palveluita ja niihin liittyvää osaamista. Toimin MKN Maisemapalveluiden osaamisvastaavana ja maisema-asiantuntijana. Erityisosaamistani ovat maaseutuluonnon monimuotoisuus, maisemanhoito, vesiensuojelu, taajamametsät ja avoimet viheralueet, luonnon virkistyskäyttö ja ilmastokestävyys. Työskentelen erilaisissa kehittämishankkeissa ja asiakasprojekteissa. Teen toimialaani kuuluvia Neuvo-palveluita.

Koulutukseltani olen metsänhoitaja (MMM). Parhaillaan opiskelen valmentavaa johtamista ilmasto- ja ympäristövastuun kehittämisohjelmassa, jossa suoritan liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon. Olen aiemmin työskennellyt Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiossa, Lounais-Suomen Metsäkeskuksessa ja Uudenmaan virkistysalueyhdistyksessä.

Asiantuntijan artikkelit