Neuvopalvelut ja maatalouden ympäristösopimukset

Kartoita maatilasi maiseman ja luonnon arvokohteet. Kartoitusten tuloksena löydämme myös sopivat ympäristösopimuskohteet.

8 X7 A9772 Leena LK

Maiseman- ja luonnonhoidon kartoitus

Tilallasi voi olla mahdollisuus hakea ympäristösopimusta perinnebiotooppien ja muiden luonnon monimuotoisuuskohteiden sekä maisemakohteiden hoitoon. MKN maisema-asiantuntijat löytävät tilasi arvokohteet sekä selvittävät kanssasi mahdollisuudet ympäristösopimuksiin.

Neuvonnallisen maastokäynnin aikana kartoitamme tilasi maiseman ja luonnon arvokohteet. Keskustelemme kanssasi niiden hoidosta ja neuvomme, millaisia ympäristösopimuksia voit tehdä pellon ulkopuolisille alueille. Hoidettua maisemaa ja luontoa voit hyödyntää myös tilasi tuotteiden markkinoinnissa. Kartoituksessa voimme hyödyntää Neuvo-palveluita. 

Maatalouden ympäristösopimukset

Maatalouden ympäristösopimuksia voidaan tehdä mm. perinnebiotoopeista (niityt, hakamaat ja metsälaitumet), luonnonlaitumista, reunavyöhykkeistä, metsäsaarekkeista, muinaismuistokohteista ja maaseudun kulttuuriperinnön hoitamisesta. 

Uuden CAP27 -ohjelmakauden mukaiset sopimukset tulevat hakuun keväällä 2023. Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi. Hoidettavan lohkon tulee olla vähintään 0,05 ha ja koko sopimusalueen yhteensä vähintään 0,3 ha. Kohteiden hoito on laiduntamista ja niittoa. Uudella ohjelmakaudella ei voi hakea sopimusta kohteelle, jos hoito toteutetaan yksistään raivaamalla. 

Vuoden 2023 alusta alkaen suunnitelman laadinnassa voidaan hyödyntää Neuvo-palvelua. Viljelijä voi saada EU-maaseuturahastosta rahoitettavaa neuvontaa 10 000 euron edestä vuosina 2023–27. Hakemus tulee toimittaa sähköisesti Vipu-palvelun kautta alueelliseen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukseen (ELY-keskukseen). ELY-keskukset tiedottavat vuosittain hakuajoista.

Laidunpankin avulla voit hankkia lisälaidunta eläimillesi tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi

Laidunpankki on verkossa toimiva palvelu, jonka tavoitteena on auttaa omalla panoksellaan maalaismaisemia pysymään avoimina, hoidettuina ja monimuotoisina laidunnuksen avulla. Laidunpankki pyrkii yhdistämään kysynnän ja tarjonnan. Laidunpankin tavoitteena on lisätä sopimuksellista yhteistyötä, joka hyödyttää molempia osapuolia. 

Laidunpankki sivustolta löytyy kattavasti tietoa kaikesta laidunnukseen liittyvästä. 

Tutustu Laidunpankki-palveluun!