Voiman merkit Etelä-Karjalassa

MKN Etelä-Suomi

Yrityshankkeet· Ruokahankkeet

Alkuperämerkit työkaluna elintarvikealan ja ruokamatkailun kehittämisessä

Artesaaniruokakilpailu 22 9 2022 ryhmakuva tuotteista kuva AP

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten kilpailukykyä erityisesti elintarvike- ja ruokamatkailualan yritysten osalta ja löytää ratkaisuja sekä uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Tavoitteena on vahvistaa yritysten ja yrittäjien digitaalista osaamista ja että yritykset hyödyntävät paremmin digitalisaatiota mm. markkinoinnissa, yhteismarkkinoinnissa ja verkostojen luomisessa. Hankkeen toimenpiteiden avulla edistetään pk-yritysten kestävää kehitystä ja liiketaloudellisesti kannattavaa toimintaa. Tavoitteena on myös lisätä yrittäjien, kuluttajien ja matkailijoiden tietämystä ruokamatkailuun liittyvistä merkeistä sekä aktivoida yrityksiä hyödyntämään merkkejä oman liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämisessä.

Hankkeen yhteyshenkilöt:
Tuula Repo p. 040 588 0958 tuula.repo@proagria.fi
Satu Nokkonen p. 040 574 9337 satu.nokkonen@maajakotitalousnaiset.fi
Päivi Matilainen p. 050 564 5152 paivi.matilainen@proagria.fi

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2022-31.08.2023
Hankkeen rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), REACT-EU rahoitus

Voiman merkit Etelä-Karjalassa