Ura aukeaa kalataloudessa

MKN Länsi-Suomi

Yrityshankkeet

Hankkeen tavoitteena on saada ammattitaitoisia toimijoita elinkeinokalatalouteen.

3rgb 0

Ura aukeaa kalataloudessa -hanke on suunnattu 9.-luokkalaisille yläkoululaisille sekä heidän parissaan työskenteleville oppilaanohjaajille. Elinkeinokalatalouden haasteena on ollut pitkään muun muassa vaikeus saada nuoria, ammattitaitoisia toimijoita alalle. Sen lisäksi kotoiset taidot kalojemme hyödyntämisessä ovat hiipumassa, samoin kuin kotimaisen kalan käyttö elintarvikkeena. Hanke pyrkii vastaamaan osaltaan näihin haasteisiin. Hankkeen toiminta-alueena on Saaristomeren kalatalousryhmän toiminta-alue. Hanke kestää huhtikuuhun 2021.

Hankkeen tavoitteet

  • Päivittää oppilaan ohjaajien tietämys elinkeinokalataloudesta ja kalaan liittyvistä eri ammateista koulutus- ja uramahdollisuuksineen.
  • Löytää kalatalous-, jatkojalostus- tai ruoka-alasta kiinnostuneet nuoret ja tutustuttaa heidän kalatalousalan uramahdollisuuksiin.
  • Herättää mielenkiintoa ja jakaa ajankohtaista tietoa elinkeinokalataloudesta, kotimaisen kalan kulutuksesta ja kalan syönnin terveysvaikutuksista.

Hankkeessa järjestetään koulutuspäiviä oppilaanohjaajille. Oppilaille pidetään opetustunteja joko lähiopetuksena tai TEAMS:N välityksellä hankkeen aiheisiin liittyen riippuen Korona -tilanteesta. Kiinnostuneet oppilaat viedään vierailulle alan yrityksiin tai yrittäjät tuodaan koululle, mikäli tilanne sen sallii.

Hankkeen toiminta-alueena oli Saaristomeren kalatalousryhmän toiminta-alue. Hanketta toteuttaa ProAgria Länsi-Suomi yhdessä Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan Meri- ja kalatalousrahasto.

Hanke on päättynyt. Tutustu hankkeen aineistoihin mm. YouTube kanavalta Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.